Archive

Archive for December, 2008

CHỨNG CHỈ MICROSOFT ĐANG CÓ VÀ SẼ CÓ ?

December 27, 2008 2 comments

Hôm nay là ngày gần cuối năm, rãnh rỗi logon vào trang MCP và tìm vào Certification Planner để xem con đường đi đến các chứng chỉ của Microsoft. Chà cũng nhiều môn mình chưa có quá nhỉ, thôi để sang năm cố gắng đi tiếp con đường săn “MS Cert” smile_regular hehe

mcp_voc_630x200 

Đây là các chứng chỉ Microsoft mà mình đã đạt được, hy vọng ngày này năm sau sẽ có thêm nhiều MS Cert nữa.

Microsoft Certified IT Professional
(MCITP)

 

 

+ Enterprise Administrator
+ Server Administrator

Microsoft Certified Systems Engineer:
Security
(MCSES)

 

 

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Certified Systems Administrator: Security
(MCSAS)

 

 

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Certified Application Developer
(MCAD)

 

 

For Microsoft .NET

Microsoft Certified Systems Engineer
(MCSE)

 

 

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Certified Systems Administrator
(MCSA)

 

 

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Certified Technology Specialist
(MCTS)

 

 

+ Microsoft Exchange Server 2007: Configuration
+ SQL Server 2005
+ Windows Server 2008 Active Directory: Configuration
+ Windows Server 2008 Applications Infrastructure: Configuration
+ Windows Server 2008 Network Infrastructure: Configuration
+ Business Desktop Deployment

Microsoft Certified Networking Product Specialist
(MCNPS)

 

Microsoft Certified Product Specialist
(MCPS)

 

Microsoft Certified Professional
(MCP)

 

 

 
Categories: HIEU'S BLOG

CÀI ĐẶT FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY BETA1

December 17, 2008 Leave a comment

I Giới thiệu:

Như các bạn đã biết, MS ISA Server là sản phẩm Firewall do Microsoft phát triển, nhưng hiện nay sản phẩm MS ISA Server đã dừng lại ở phiên bản cuối cùng là MS ISA Server 2006. Để thay thế cho MS ISA Server, Microsoft đã đưa ra sản phẩm Firewall mới có tên gọi là Forefront Threat Management Gateway (Forefront TMG)

Forefront Threat Management Gateway là sản phẩm cung cấp đầy đủ các tính năng bảo mật tích hợp giữa Internet Security and Acceleration Server (ISA) , Forefront Client Security, Forefront Security for Exchange Server, Forefront Security for SharePoint. Các bạn có thể xem chi tiết các tính năng của Forefront TMG trong bài viết “Tổng quan Microsoft Forefront Threat Management Gateway”

Nhằm mục đích cập nhật công nghệ mới, trong bài lab này chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách cài đặt Forefront TMG Beta1.

Bài lab bao gồm các bước:

1. Cài đặt Forefront TMG:
2. Cài đặt và cấu hình Firewall Client
3. Kiểm tra truy cập Internet

 

II Mô hình :

MO HINH TMG

III Chuẩn bị :

– Download Forefront TMG tại đây : http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/cc339029.aspx . Forefront TMG cũng là 1 phẩn của tổng thể dự án xung quanh Forefront gọi là “Stirling”. Bạn có thể tải về tất cả hoặc chỉ TMG. TMG sẽ hoạt động tốt mà không cần đến “Stirling”, trong các bài viết sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn về “Stirling”.

Xem chi tiết

Categories: MS FOREFRONT TMG

TỔNG QUAN MICROSOFT FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY

December 16, 2008 Leave a comment

Vừa qua, Microsoft đã công bố sản phẩm Forefront Threat Management Gateway (Forefront TMG) Beta1, đây là sản phẩm cung cấp tính năng bảo mật tích hợp giữa Internet Security and Acceleration Server (ISA) , Forefront Client Security, Forefront Security for Exchange Server, Forefront Security for SharePoint.

Các đặc điểm của Forefront TMG:

– Bảo vệ hệ thống toàn diện

– Quản lý đơn giản

– Đơn giản giám sát hệ thống

TMG1

Forefront TMG cung cấp đầy đủ các tính năng của một Firewall:

A. Các tính năng mới:

Tính năng Mô tả
Tương thích với Windows Server 2008, 64-bit TMG chỉ có thể chạy trên Windows Server 2008 64-bit
Tùy chọn Antivirus, Antimalware – Quét những file bị lây nhiễm
– Ngăn chặn những file bị nghi ngờ
– Ngăn chặn những file tìm thấy đã bị hỏng
– Ngăn chặn những file không thể scan
– Ngăn chặn tất cả file đã được mã hóa
– Ngăn chặn những file vượt quá thời gian admin qui định cho phép quét
– Ngăn chặn những file có kích thước lớn do admin qui định
– Loại bỏ các trang web một cách linh hoạt dựa trên địa chỉ IP, tên domain,  các URL do admin định nghĩa
– Kiểm soát nội dung:  những sự lây nhiễm từ malware, virus có thể gây ra sự chậm trễ trong việc truyền tải nội dung từ server đến client.  TMG sẽ kiểm sóat nội dung trong khi quét nhằm giúp phát hiện các phần mềm độc hại.  Nếu như việc truyền tải dữ liệu từ server đến client bị chậm trễ, TMG sẽ tự động thông báo tiến trình đang quét file đến client, chẳng hạn như ”Nội dung đang được kiểm tra”
Cấu hình quản lý truy cập web Cho phép cấu hình quản lý việc truy cập web chỉ bằng 1 thao tác
Ngăn chặn việc truy cập đến 1 địa chỉ đã được định trước – Bật tính năng kiểm tra các phần mềm độc hại và theo dõi lưu lượng web
– Bật tính năng Web Cache

B. Những tính năng cốt lõi:

I. Server Publishing: Bảo mật truy cập đến các server trong hệ thống nội bộ

Tính năng Mô tả
Tường lửa sẽ tạo ra những form để bạn điền vào bằng cách chứng thực theo dạng form base Tạo ra các form được khi truy cập vào những trang Outlook Web Access dựa trên form base. Điều này tăng cường an ninh cho việc truy cập từ xa vào Outlook Web Access bằng cách ngăn ngừa những user không được chứng thực liên lạc đến máy chủ Outlook Web Access.
Remote access đến Terminal Services bằng SSL Những máy tính chạy HĐH Windows Server 2003 hỗ trợ RDP thông qua SSL cho phép kết nối SSL đến Windows Server 2003 Terminal Services.
Thi hành các kết nối RPC trong Microsoft Exchange từ Microsoft Outlook và client dùng kết nối MAPI – Publishing Rule cho phép người sử dụng kết nối từ xa đến Exchange Server bằng cách sử dụng đầy đủ chức năng Outlook MAPI client thông qua Internet. Client sẽ được cấu hình để sử dụng an toàn rpc đó. Vì thế kết nối được mã hóa

– RPC policy cho phép bạn khóa tất cả những kết nối không được mã hóa

Outlook Web Access Publishing – Truy cập từ xa thông qua các hình thức kết nối SSL của SSL VPNs
– Tạo một bức tường lửa và tạo ra các quy định của Outlook Web Access SSL kết nối để Exchange Server của bạn
Microsoft Office SharePoint Server Publishing Giao diện wizard mới hướng dẫn publishes nhiềuWindows SharePoint Services sites

TMG2

II. Virtual Private Networking (VPN)

Tính năng Mô tả
Kết nối đến văn phòng chi nhánh bằng VPN Tự động cấu hình kết nối VPN Site to site giữa 2 văn phòng.
Tích hợp giữa VPN với dịch vụ Microsoft Firewall Bao gồm các chức năng đầy đủ của VPN.
Thanh lọc và kiểm tra cho VPN VPN Client được cấu hình như một vùng mạng riêng
Tạo chính sách cho các VPN client.
SecureNAT client hỗ trợ cho VPN clients kết nối đến TMG VPN server – Mở rộng hỗ trợ VPN Client bằng cách cho phép Secure NAT  truy cập Internet mà không yêu cầu Firewall Client cài đặt trên máy Client.

– Tăng cường an ninh mạng cho công ty, buộc người sử dụng dựa trên hoặc nhóm dựa trên firewall policy trên VPN SecureNAT client.

VPN Quarantine Dùng công cụ VPN quarantine trên Windows Server 2003 cho việc thanh lọc và tích hợp vào firewall policy.
Publishing VPN servers – Publish IP protocols và PPTP servers.

– Ứng dụng bộ lọc Smart PPTP để quản lý các kết nối phức tạp

– Publish Windows Server 2003 NAT-T L2TP over IPSec VPN server bằng cách sử dụng TMG 06 server publishing.

Chế độ IPSec tunnel hỗ trợ cho kết nối site-to-site VPN links Phát triển site-to-site link dùng chế độ IPSec tunnel như giao thức VPN

III. Các tính năng quản lý

Tính năng Mô tả
Dễ dàng sử dụng các tính năng quản lý – Bao gồm các tính năng quản l‎ý nhằm nâng cao mức độ an ninh mạng

– Giao diện người dùng quen thuộc với task panes, context-sensitive Help panes, và Getting Started Wizard.

 

Export và import dữ liệu đã được cấu hình Lưu dữ liệu đã được cấu hình thành file .xml và sau đó bạn có thể import file này vào 1 server khác
Ủy quyền cho firewall administrator roles Bạn có thể gán quyền quản l‎ý administrative roles cho user hoặc group.
TMG Microsoft Operations Manager (MOM) Management Pack MOM Management Pack cho phép doanh nghiệp xem sự kiện giám sát và củng cố cho các bức tường lửa hoạt động.
Mở rộng SDK Bao gồm một bộ SDK toàn diện cho việc phát triển những công cụ xây dựng trên TMG firewall, bộ nhớ đệm, và các tính năng quản lý.
Mở rộng hỗ trợ các sản phẩm khác Cung cấp các sản phẩm, chẳng hạn như  quét virus, công cụ quản lý, và lọc các nội dung và báo cáo, trên đó xây dựng và hội nhập với TMG.

TMG3

IV. Monitoring and Reporting: Giám sát và báo cáo hiệu quả hơn

Tính năng Mô tả
Giám sát việc đăng nhập – Xem firewall, Web Proxy, và SMTP Message Screener logs

– TMG Server Management hiển thị thị trực quan các mục đăng nhập giống như đang quay lại quá trình đăng nhập của người dùng.

Xây dựng truy vấn cơ sở đăng nhập – Truy vấn các tập tin log  bằng cách sử dụng trong truy vấn cơ sở đăng nhập.

– Truy vấn cho các bản ghi thông tin chứa trong bất kỳ lĩnh vực nào được ghi trong truy vấn cơ sở đăng nhập..

– Giới hạn phạm vi điều chỉnh của các truy vấn đến một khung thời gian cụ thể.

– Kết quả sẽ được hiển thị trong TMG MBE Management , có thể được sao chép vào Clipboard và dán vào một ứng dụng khác cho phân tích chi tiết hơn.

Giám sát và lọc session dựa trên firewall sessions Xem tất cả các hoạt động kết nối đến firewall. Từ việc xem một session, bạn có thể phân loại hoặc ngắt session của 1 cá nhân hoặc 1 group.
Kết nối xác thực Xác minh kết nối bằng cách thường xuyên theo dõi cụ thể kết nối tới một máy tính hoặc URL từ TMG MBE bằng cách sử dụng kết nối xác thực. Bạn có thể cấu hình để sử dụng phương pháp đó để xác định loại kết nối: Ping, kết nối TCP đến một cổng cụ thể, hoặc HTTP GET.
Tùy biến báo cáo TMG Tuỳ biến nâng cao tính năng cho thêm thông tin chi tiết trong firewall report
Report publishing – Cấu hình TMG báo cáo một cách tự động. Bạn có thể lưu file báo cáo này vào folder được chỉ định.

– Map folders hoặc file đến Web site virtual directory để người dùng có thể xem các báo cáo.

Thông báo bằng email sau khi tạo ra báo cáo Cấu hình email , sau khi một báo cáo được hoàn thành,  TMG sẽ gửi email cho bạn

TMG4

C. Yêu cầu cài đặt

Processor Memory Operating System Software Hard Disk
Tối thiểu 1GHz Tối thiểu 1GB Windows Server 2008 x64 edition Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Tối thiểu 150MB
Categories: MS FOREFRONT TMG

LIÊN KHÚC NOEL

December 15, 2008 Leave a comment

Lại một mùa Noel đã đến … mến chúc các bạn một mùa Giáng Sinh thật nhiều Vui Vẻ – Hạnh Phúc… smile_regular

Bạn có thể download Album Liên Khúc Noel tại đây để cùng tôi tận hưởng giai điệu Giáng Sinh smile_wink

ghcd25 front1 ghcd25 back1 ghcd25 inner

Categories: MUSIC

You Raise Me Up (Ngài nâng vực con )

December 12, 2008 6 comments

Đây là bài hát mà tôi thường nghe lúc tôi buồn chán khi gặp thất bại trong cuộc sống, nay chia sẽ cùng các bạn smile_regular

Lyric :

When I am down, and oh my soul so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.
You raise me up so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.

Tạm dịch:

Khi con gục ngã, ôi tâm hồn con mỏi mệt.
Khi khó khăn ập đến làm trái tim con nặng nề quá.
Con vẫn ngồi đây chờ đợi trong câm lặng
Trong phút giây đó, Ngài đến và ngồi cạnh bên con.
Ngài vực con lên cao ngang tầm những ngọn núi.
Ngài vực con lên để vượt qua cơn bão tố đại dương.
Trên đôi vai Ngài, con trở nên mạnh mẽ hơn.
Con có thể làm vượt qua sức mình khi Ngài nâng vực con lên.

Lời Việt:

Muộn phiền, tan vỡ, mất mát, ưu tư vây hồn con,
Từng giọt nước mắt ngập khoé mi …rơi tuôn tràn..
Mình con cô lẽ chẳng có ai chia sớt cùng
Và Chúa ở bên, mỗi phút giây hi vọng hơn
Vượt qua đỉnh núi cheo leo không còn run sợ
Bão tố phong ba há khiến bước con chùn chân
Mừng vui thay con có sức mạnh từ nơi Chúa
Ngài đỡ nâng con, vực hết yếu đuối trong con.

Categories: MUSIC

Hầm băng

December 11, 2008 1 comment

“Ầm” , chỉ với một cú đánh, đại lực sĩ xứ Thổ Phồn, đã làm vỡ đôi tảng đá trước sân triều làm bá quan văn võ rùng mình kinh hãi, còn Sứ giả nước Thổ Phồn thì gật gù ra chiều đắc ý lắm.

Chỉ có Bờm ta vẫn dứng ung dung phe phảy quạt mo cười khảy, làm cho đại lực sĩ phải tức tối gầm gừ bước đến gây sự: “Ngươi cười như thế, hẳn phải có nội công thâm hậu hơn ta gấp nhiều lần. Sao không bước ra cùng ta tỷ thí?”.

Nghe lời thách đấu, muốn dạy cho sứ thần và đại lực sĩ một bài học, Bờm liền ung dung bước ra mà rằng: “Muôn tâu bệ hạ, thần xin được nhận lời thách đấu của đại lực sĩ Thổ Phồn, nhưng cách thi đấu phải do thần chọn”.

Ngày thi đấu, bá quan văn võ cùng đến trước hầm băng trong cung, đấu thủ mỗi bên được quyền chọn mang theo một số lương thực và dụng cụ, sau đó mỗi người phải bước vào trong một hầm băng. Trong hầm băng ngoại trừ chiếc máy tính xách tay nối mạng Internet để “chát” với ban giám khảo, ngoài ra thì không còn gì ngoài bốn bức tường nước đá đóng băng lạnh ngắt vì ở nhiệt độ âm mấy độ xê!

Đại lực sĩ chọn mang theo mấy dụng cụ và thuốc để luyện công, vì chỉ cần luyện “Thiết sa chưởng” thì đã đủ ấm rồi! Nhìn sang Bờm thì thấy Bờm mang theo một vật hình tròn tựa như tấm gương soi, một chiếc cốc to nước sôi và mấy gói “Nestcafe 3 trong 1” !?!

Bá quan ai cũng lo lắng, vì cốc nước sôi ấy giữ ấm được bao lâu trong hầm băng?

Ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ tỷ thí bắt đầu, kể từ giờ này, đấu thủ nào chịu lạnh không nổi, phải ra khỏi hầm băng trước thì xem như chịu thua!

. . .

Đã hơn 4 giờ trôi qua, mà vẫn chưa thấy hai bên có động tĩnh gì! Bỗng đâu một cánh cửa hầm băng bật mở, đại lực sĩ xứ Thổ Phồn run lẩy bẩy chạy vọt ra miệng lắp bắp “xin thua, xin thua” rồi cắm đầu chạy mất. Sứ thần thấy thế cũng vội cáo lui. Bá quan văn võ nhìn nhau không hiểu Văn Bờm tiên sinh có thứ võ công gì mà ghê gớm thế? Đức vua bèn ra lệnh cho Thái giám bước vào hầm băng xem thử. Nhẹ nhàng bước vào đến nơi, Thái giám giật mình vì thấy Bờm đang ngồi lướt “Net” với ly cà phê nóng hổi bên cạnh, vội mời Bờm ra triều tâu rõ với Thánh thượng.

“Muôn tâu bệ hạ, thiết bị thần mang theo vào hầm băng có tên là USB CafePad, là một thiết bị hâm nóng cà phê sử dụng cổng USB của máy tính.

images_stories_thuthuat_hambang01

Cách sử dụng thiết bị này cũng khá đơn giản, chỉ việc cắm nó vào cổng USB, và đặt cốc cà phê hay nước uống gì tùy ý, lên trên mặt tròn giống như chiếc gương soi mặt. Thiếc bị sẽ dùng năng lượng do cổng USB cung cấp vào khoảng 500 mili ăm-pe (500mA) ở cường độ dòng điện 5 vôn (5V) để tạo ra một nhiệt lượng khoảng từ 40-80oC trên bề mặt miếng kim loại hình tròn, và giữ ấm chiếc cốc đặt trên đó.

 hambang02

hambang03

Khi không dùng nữa, để cho an toàn, không cần rút dây ra khỏi cổng USB của máy tính, mà chỉ cần bấm vào nút bật tắt nguồn của thiết bị (On/Off), nếu Bệ hạ muốn biết nó đang mở hay đang tắt thì nhìn vào chiếc đèn Led phía trên sẽ rõ ngay ạ.”

“A hèm, thiết bị này hay quá đi, phải không hả Thái giám!”. Hiểu ý Hoàng Thượng, Bờm vội tâu “Dạ, hạ thần xin kính dâng lên bệ hạ ngự dùng ạ”

“Hay lắm, để ta ban thưởng cho khanh về việc đã dạy cho tên đại lực sĩ kia một bài học”

Trời ơi, dù có vàng thưởng đây rồi, nhưng mà biết có mua được cái thiết bị cà phê cà pháo gì đó để trả lại cho thằng Tí không nữa? Nếu mà không tìm ra, chắc lần sau nó chẳng chịu chỉ cho Bờm mấy cái chiêu này nữa đâu!

Nhóm Mục Đồng

Categories: CHUYỆN CỦA BỜM

Thần y

December 11, 2008 Leave a comment

“Loa loa loa loa, . . . Danh y làng nào giúp cho công chúa tiếp tục sử dụng Internet hoặc chữa cho công chúa hết bệnh, làng đó sẽ được miễn thuế ba năm”. Số là từ ngày cứu được công chúa từ hang đại bàng về, chẳng hiểu sao, công chúa chẳng còn nhìn thấy đường và cũng chẳng nói được, nghe hỏi gì cũng gật, lắc hoặc ú ớ mà thôi! Chỉ có niềm đam mê tự mình dùng Internet của công chúa là không hề thay đổi. Khổ nỗi, dù đánh bàn phím được bằng mười ngón, nhưng không nhìn thấy màn hình, thì làm sao mà lướt “net” cho được?

Dân làng Bưởi nghe đến chuyện “miễn thuế” thì ham, lại thêm cứ tưởng cái gì có dính tới “vi tính” thì Bờm đều làm được tuốt, nên ùn ùn mang chè xôi kéo đến nhà Bờm, xin Bờm giúp dân làng một chuyến.

Thôi đã lỡ “phóng lao thì phải theo lao”, Bờm đành chạy ù sang lều của “quân sư” Tí, hỏi hết, ghi hết vô quạt mo, rồi hồ hởi khăn gói lên đường lên kinh thành.

Vào cung, bước đâu tiên là Bờm hỏi viên thái giám, xem máy tính của công chúa có dùng Windows XP không?May quá, Có! Vậy là Bờm ngồi vào máy, bấm nút “Start”, rồi lần lượt chọn các mục “All Programs”, “Accessories”, “Accessibility”, cuối cùng là khởi động chương trình “Narrator”.

images_stories_thuthuat_thany01

À, thì ra đây là chương trình có sẳn trong Windows, cho phép đọc những văn bản và hoạt động trên màn hình Desktop cũng như những chương trình như Notepad, WordPad, Control Panel, Internet Explorer, và một số mục trong Windows Setup (vậy cũng quá đủ đối với công chúa rồi!).

Sau đó, một cửa sổ cấu hình Narrator xuất hiện, Bờm vừa đánh dấu vừa giải thích với viên thái giám (để sau này hư hỏng gì, có người sửa, chử hổng lẻ Bờm phải ở lại kinh đô luôn sao?):

“ Phần cấu hình gồm có bốn mục chọn chính, mục đầu tiên (Announce events on screen) yêu cầu chương trình đọc lên hết những sự kiện gì xảy ra trên màn hình, mục thứ hai (Read typed characters) bắt chương trình đọc lên những phím mà công chúa gõ vào!

Mục thứ ba (Move mouse pointer to the active item) sẽ đọc những nội dung hiện lên khi công chúa rê chuột đến những mục được phép chọn. Còn mục cuối cùng (Start Narrator minimized) cho phép khi khởi động thì thu nhỏ chương trình xuống Taskbar để khỏi chiếm chổ trên màn hình.

Bổng viên quan thái giám nói nhỏ với Bờm: “Thưa danh y, công chúa từ ngày bị đại bàng bắt cóc trở về rất ghét cái giọng ồm ồm kiểu như giọng đọc từ nãy giờ!”

Vừa bấm vào nút Voice, Bờm vừa giảng giải tiếp cho vị thái giám:

“Không sao, nếu công chúa không thích giọng ồm ồm, thì có thể chọn âm vực (Pitch) cao lên, ngoài ra chương trình còn cho phép thay đổi cả tốc độ nói (Speed) nhanh chậm, âm lượng (Volume) lớn nhỏ nữa đó.”

images_stories_thuthuat_thany02

“Xong rồi, bây giờ thì mời công chúa ngồi vào dùng thử!”

Hai tỳ nữ đở công chúa ngồi vào ghế, rồi mang tai nghe vào để công chúa bắt đầu lướt “net”.

Đôi mắt bị ngự y băng thuốc, nhưng khuôn mặt khả ái ấy trông có vẻ rất hài lòng khi nghe máy tính đọc. Đức vua và Hoàng Hậu thấy công chúa vui vẻ cũng ra chiều hạnh phúc lắm.

Bổng công chúa đứng lên tháo tung băng mắt, quỳ xuống: “Tâu Phụ vương, đây chính là người đã cứu con thoát khỏi tay đại bàng”. “Ai? Danh y Văn Bờm đây hả?” “Dạ không?” (Hú hồn Bờm) “Có một người mang tên Thạch Sanh vừa gởi cho con một e‑mail đính kèm bài nhạc mà con đã nghe người ấy đàn dưới hang đại bàng.”

“Đàn kêu tích tịch tình tang, ai đem công chúa lên hang mà về”. “Xin phụ vương hãy vời người ấy vào cung”.

“Được, nhưng trước hết để ta ban thưởng cho Danh y Văn Bờm vì đã trị hết bệnh cho con trước đã. Ngoài việc miễn thuế ba năm cho làng Bưởi, nay ta phong cho Văn Bờm tiên sinh chức “Thần y”, mỗi năm triều kiến ba lần và ban tặng một cây quạt mo vàng chín số bốn!”. (Hổng sao, chắc vì đang quá vui mừng, nên Hoàng thượng bị líu lưỡi thôi mà!)

Nhóm Mục Đồng

Categories: CHUYỆN CỦA BỜM