Archive

Archive for September, 2011

Migrating from ISA Server 2006 to Forefront TMG

September 9, 2011 Leave a comment

Forefront Threat Management Gateway (TMG) là phiên bản nâng cấp kế tiếp của  Internet Security and Acceleration (ISA) Server được Microsoft ra mắt vào cuối năm 2009. Về cơ bản TMG Server thừa hưởng nhiều tính năng giống ISA Server nhưng mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn và bổ sung nhiều tính năng mới. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chuyển đổi từ ISA 2006 sang TMG 2010.

mohinhTMG

Read more…