Archive

Archive for April, 2013

CẤU HÌNH WINDOWS SERVER UPDATE SERVICES (WSUS) TRÊN WINDOWS SERVER 2008 R2

April 8, 2013 Leave a comment

I- GIỚI THIỆU:

Trong hệ thống mạng chuyên nghiệp, nhu cầu cập nhật các bản vá lỗi cho Windows và các ứng dụng là hết sức cần thiết để hệ thống có thể hoạt động ổn định nhất có thể. Trên các phiên bản Windows đều có chức năng Automatic Update cho phép tự động tải và cài đặt các bản vá lỗi (hotfix) từ Server Microsoft Update. Tuy nhiên trong trường hợp hệ thống lớn có rất nhiều máy tính đề cập nhật từ Server Microsoft Update sẽ gây ra hiệu ứng xấu cho đường truyền Internet như tốn băng thông và chậm chạp. Giải pháp sử dụng một Server cập nhật các hotfix từ Server Microsoft Update để cung cấp cho tất cả các máy tính trong mạng là hết sức cần thiết. Bài viết này sẽ giới thiệu thao tác cấu hình Windows Server Update Services (WSUS) trên Windows Server 2008 R2 cho phép thực hiện giải pháp đó.

II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Dong Phuong Nam

* Chuẩn bị:

– 1 Máy Windows Server 2008 R2 Domain Controller của domain mcthub.com (PC021) (Máy này sẽ đảm nhận WSUS và cập nhật các hotfix từ Server Microsoft Update và phục vụ cho toàn bộ máy tính trong mạng).

– 1 Máy Windows Server 2008 R2 (hoặc Windows 7) join Domain (PC022): Máy này đóng vai trò Client sẽ cập nhật hotfix từ Server (PC021)

* Quy trình thực hiện:

1/ Cài đặt Windows Server Update Services
2/ Cấu hình cho Client
3/ Tạo Computer Group
4/ Approve các bản Update cho Computer Group
5/ Cấu hình Download thêm các bản Update khác

Read more…

CẤU HÌNH WEB ACCESS POLICY TRÊN FOREFRONT TMG 2010

April 3, 2013 Leave a comment

I- GIỚI THIỆU:

Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 là phiên bản firewall tiếp theo của các phiên bản Internet Security and Acceleration (ISA) trước đó của Micrososoft. Trên TMG có bổ sung một số chức năng mới so với ISA, điển hình là chức năng điều khiển việc truy cập Web của người dùng thông qua Web Access Policy.

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu thao tác cấu hình một số chức năng để hạn chế việc truy cập Web và bảo mật Web cho người dùng thông qua Web Access Policy

II- TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

Bài LAB sử dụng 2 server

– DC: Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Serrer 2008 R2

– TMGSERVER: Domain Member chạy Windows Server 2008 R2 đã cài đặt TMG 2010 Standard SP1

Thông số TCP/IP đề nghị:

Read more…

Categories: MS FOREFRONT TMG Tags:

I’m a Microsoft MVP, again

April 1, 2013 Leave a comment

It’s that time of the year which feels like having a second birthday.

I’m proud to announce that I was awarded the MVP title once again.

This is my 3rd year in a row as a Forefront MVP, and hopefully not my last 😉

02-07-2013 106

Categories: HIEU'S BLOG