Archive

Archive for May, 2011

Mưa

May 31, 2011 1 comment

 

Nhớ những ngày mưa thuở còn nhỏ, ta hùa cùng mấy đứa trong xóm đi bắt cua, bắt cá. Nhưng mà thú thiệt, đi cho vui chứ khi nào ta cũng về tay trắng. Vậy mà có lần, ta bạo gan chộp lấy một anh cua và bị chàng ta cắn cho một phát nhớ đời. Vui nhất là cả bọn cùng nhau tắm mưa. Tên nào chui vào mái hiên tránh là bị đẩy ra ngay lập tức. Ai nấy đều lạnh run nhưng vẫn cứ khoái rượt đuổi nhau trong mưa. Mưa lớn, nước ngập vô cả nhà, người lớn ngồi bó gối lo ngay ngáy còn bọn ta thì ngụp lên ngụp xuống tưởng tượng như mình đang được tắm biển. Vui không thể tả được!

Read more…

Categories: HIEU'S BLOG