Archive

Archive for May, 2009

2 THẾ GIỚI – 2 NỤ CƯỜI

May 26, 2009 2 comments

Một đoạn clip ngắn, hai cảnh đối lập. Máy quay cầm tay run bần bật, cấu trúc kịch bản đơn giản nhưng chặt chẽ…Tất cả đều thực, cả nụ cười của những em bé cũng vậy. Người xem thấy hết. Chỉ có những giọt nước mắt của người làm phim giấu vào trong và những giọt nước mắt của người xem ứa vào lòng…

Lời bài hát khắc khoải vang lên: "Hãy cho tôi kể câu chuyện của họ…"

Và, câu chuyện của họ đã được kể….

 

 

Let me tell their story
That no one else can hear
How can someone’s laughter
Bring me close to tears
And you’ll never know
Cause you’re never there
After what we’ve seen
Can we close our eyes again
Let me tell their story
you won’t think is true
I have not forgotten
So ilm sharing it with you.
For all the things we know
What have we really learned
Though i close my eyes
THE IMAGES REMAIN………
AND THEIR STORY…BEGINS AGAIN.

Categories: MUSIC