Archive

Archive for August, 2011

Nâng cấp TMG Server 2010 Standard Edition lên Enterprise Edition

August 6, 2011 Leave a comment

Bạn đã từng sử dụng ISA Server 2004/2006, việc nâng cấp từ phiển bản Standard lên phiên bản Enterprise gặp rất nhiều khó khăn. Trước tiên bạn phải backup rules và remove phiên bản ISA Standard hiện tại, sau đó cài phiên bản ISA Enterprise và restore các rules. Với TMG Server 2010 thì việc này hết sức dễ dàng, bạn chỉ cần nhập product key của phiên bản TMG Server 2010 Enterprise vào giao diện quản lý của TMG hiện là quá trình upgrade thành công.

1/ Mở TMG Server 2010 management console, click vào System bên trái.

picture001

Read more…