Archive

Archive for February, 2011

Người thành công là người không bao giờ bỏ cuộc

February 7, 2011 4 comments

Có người xem tử vi cho tôi và nói với tôi rằng năm 2011 là một là một năm khó khăn của tôi, tôi sẽ còn gặp nhiều điều không may nữa cho đến tháng chạp âm lịch. Haizzz

Tôi không băn khoăn vào những điều tử vi nói, nhưng có đôi lúc tôi đổ lỗi cho năm nay là năm khó khăn của tôi nên làm việc gì cũng chẳng thuận lợi, mọi việc trì trệ, đình đốn. Và vì thế tôi vẫn luôn tự cho rằng sang năm, tôi sẽ may mắn hơn, mọi việc sẽ thuận lợi như những gì tôi mong muốn và tính toán. Dường như câu chuyện lặp đi lặp lại khi năm cũ chưa qua, tôi luôn hi vọng chờ đợi năm mới tốt lành sẽ đến.

Read more…

Categories: BLOGGER