Archive

Archive for the ‘MS HYPER-V’ Category

TỔNG QUAN HYPER-V TRÊN WINDOWS SERVER 2012

September 8, 2013 Leave a comment

I- GIỚI THIỆU:

Khi triển khai môi trường hệ thống mạng cho doanh nghiệp, doanh nghiệp cần sử dụng bao nhiêu dịch vụ thì bạn phải cài bấy nhiêu Server vật lý tương ứng. Tại sao không cài chung tất cả các dịch vụ vào cùng Server?

a. Khi cài các dịch vụ vào cùng Server thì bạn phải mở các port tương ứng với các dịch vụ đó. Do đó, hệ thống mạng doanh nghiệp sẽ kém bảo mật.

b. Khi có sự cố xảy ra, bạn rất khó tìm nguyên nhân dịch vụ nào bị lỗi. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, xu hướng doanh nghiệp hiện nay chuyển hướng sang công nghệ điện toán đám mây. Doanh nghiệp cần bao nhiêu dịch vụ thì sẽ cài bấy nhiêu máy ảo.

Lợi ích của máy ảo:

       – Tiết kiệm được chi phí của doanh nghiệp

       – Quản lý linh hoạt, dễ dàng di chuyển máy ảo từ máy này sang máy khác

       – Backup và restore máy ảo một cách dễ dàng

Nhu cầu đặt ra, IT làm chủ môi trường ảo hóa

Hiện nay, có 2 hãng chuyên về ảo hóa:

1. VMWare: Bao gồm VMWare Workstation (dùng để học và nghiên cứu), VMWare ESX (sử dụng thực tế, có bản quyền)

2. Microsoft: Microsoft Virtual PC (dùng để học và nghiên cứu), Hyper V (sử dụng thực tế , miễn phí, đi kèm từ Windows Server 2008), Virtual Machine Manager (SCVMM).

Read more…