Archive

Archive for the ‘MICROSOFT’ Category

TechNet Subscription!!! Goodbye ;(

July 3, 2013 Leave a comment

picture010

Categories: MICROSOFT

Experience Visual Studio 11 Beta today!‏

April 4, 2012 Leave a comment

VS11BetaLogoHorizontalBlue

Download Visual Studio 11 Beta today!

Get Visual Studio 11 Beta today and start preparing for the next generation of
development. You can’t predict the future, but you can get there first:

• Visual Studio 11 Beta runs alongside Visual Studio 2010. You can even
  Go Live with Visual Studio 11 Beta and .NET Framework 4.5 Beta!

• New HTML and CSS editors extend Visual Studio’s rich editing capabilities to
  make HTML 5 and CSS 3 development more productive, as well as enrich
  traditional HTML development.

• Visual Studio 11 gives you the tools required to build and deploy Windows Azure
  applications, including project templates, a seamless debugging experience, and
  easy publishing.

• New designers make building Windows 8 Metro and traditional Windows desktop
  applications easier and faster than ever.

• Flexible agile planning tools (like capacity planning, task boards, and product
  backlog) allow teams to adopt incremental development techniques and agile
  methodologies, like SCRUM, at their own pace.

DOWNLOAD BETA TODAY

 

Get Visual Studio 11 Updates!

Get the latest information about downloads, news, and tips for the
next release of Visual Studio delivered directly to your inbox.

SIGN UP TODAY

Categories: MICROSOFT Tags:

Get Windows Server "8" Beta and SQL Server 2012 RTM

March 19, 2012 Leave a comment

Download Windows Server "8" Beta

windows-server-8-beta-1

Try out the next release of Windows Server, for scalable, dynamic, multitenant-aware, cloud-optimized infrastructure. Find out what’s new and get resources to guide your evaluation in the new TechNet feature package Windows Server "8," a Cloud-Enabled OS.

 

SQL Server 2012 RTM Trial Available Now

SQLServer2012_340x149

The world of data is changing. Exceed the required 9s with the new comprehensive AlwaysOn high availability and disaster recovery solution in SQL Server 2012. Download the trial 180-day evaluation software and get ready today.

IE10 Platform Preview 2

July 6, 2011 Leave a comment
Categories: MICROSOFT

Đập hộp MVP Award Gift

April 8, 2011 4 comments

Sau 8 ngày lênh đênh thì bộ MVP Kit cũng đã tới tay mình, đập hộp viết blog liền 😀

IMG_5957

Read more…

I’m a Microsoft MVP

April 5, 2011 8 comments

Ngày 01/04/2011 vừa qua, Hiếu đã vinh dự được tập đoàn Microsoft trao tặng danh hiệu MVP (Most Valuable Professional). MVP là danh hiệu cao quý của Microsoft phong tặng các chuyên gia kỹ thuật am hiểu về công nghệ Microsoft, đồng thời ghi nhận và cảm ơn các cá nhân xuất sắc về những đóng góp tự nguyện của họ cho cộng đồng công nghệ thông tin. Danh hiệu MVP cũng nhằm tôn vinh các thành viên năng động nhất trên toàn cầu, những người đã đóng góp ý kiến chuyên môn, làm giàu thêm các kiến thức cho cộng đồng và góp phần làm nên những đột biến công nghệ của Microsoft.

MVP-h-550x222

Hiện nay, Hiếu là MVP đầu tiên của Việt Nam về lĩnh vực Microsoft Identity & Access (Security expertise/interest), và là MVP đầu tiên của Đông Nam Á về sản phẩm Microsoft Forefront. Trong những năm qua, tập đoàn Microsoft cũng đã trao tặng danh hiệu MVP cho 15 chuyên gia ở Việt Nam (xem thêm ở SEA MVPS BLOG)

My MVP Profile : https://mvp.support.microsoft.com/profile/Hieu.Dao

mvp

Categories: HIEU'S BLOG, MICROSOFT Tags: , ,

Preview Internet Explorer 9‏

March 26, 2010 1 comment

ie9

Download the Internet Explorer 9 Platform Preview
Check out the new capabilities of the next Internet Explorer, with the Internet Explorer 9 Platform Preview. Find demos of HTML5 and the hardware-accelerated performance with background compiled JavaScript. You can also download the Windows Internet Explorer Platform Preview user guide and release notes.

Download : http://download.microsoft.com/download/7/F/D/7FD512A8-026C-4388-B598-D763185249CF/iepreview.msi

Categories: MICROSOFT

Microsoft ngưng hỗ trợ cho Windows 2000, XP SP2 và Vista RTM

March 1, 2010 1 comment

Vào tháng 10 năm ngoái, Microsoft đã có thông báo về việc kết thúc hỗ trợ cho một số phiên bản Windows XP và Vista. Và bây giờ cũng là thời điểm nhắc lại thông tin này cho người dùng.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Vista mà chưa update bất kỳ bản service pack (SP) nào (tức Windows Vista RTM hay SP) thì hãy nhanh chóng cập nhật bản service pack mới nhất thông qua tính năng Windows Update. Windows Vista RTM sẽ “về vườn” vào ngày 13 tháng 4 năm 2010.

Và vào ngày 13 tháng 7 năm 2010, tất cả các phiên bản của Windows 2000 và Windows XP SP2 cũng chịu chung số phận như Vista RTM. Nếu bạn vẫn đang sử dụng Windows XP SP2, hãy cập nhật ngay Service Pack 3 thông qua Microsoft Update website hoặc xem xét việc lên thẳng Windows 7.

Windows-2000

Categories: MICROSOFT

Phát súng trí mạng vào IE6

February 8, 2010 Leave a comment

Hôm nay, tôi nhận được 1 Email từ Google Apps Team, có thể nói, sau sự kiện IE6 bị ngưng support bởi hàng loạt những web site cộng đồng. Thì với nội dung Email này, có thể sẽ là lời chảo tạm biệt với IE6

Xin trích lại nguyên văn:

Dear Google Apps admin,

In order to continue to improve our products and deliver more sophisticated features and performance, we are harnessing some of the latest improvements in web browser technology.  This includes faster JavaScript processing and new standards like HTML5.  As a result, over the course of 2010, we will be phasing out support for Microsoft Internet Explorer 6.0 as well as other older browsers that are not supported by their own manufacturers.

We plan to begin phasing out support of these older browsers on the Google Docs suite and the Google Sites editor on March 1, 2010.  After that point, certain functionality within these applications may have higher latency and may not work correctly in these older browsers. Later in 2010, we will start to phase out support for these browsers for Google Mail and Google Calendar.

Google Apps will continue to support Internet Explorer 7.0 and above, Firefox 3.0 and above, Google Chrome 4.0 and above, and Safari 3.0 and above.

Starting this week, users on these older browsers will see a message in Google Docs and the Google Sites editor explaining this change and asking them to upgrade their browser.  We will also alert you again closer to March 1 to remind you of this change.

In 2009, the Google Apps team delivered more than 100 improvements to enhance your product experience.  We are aiming to beat that in 2010 and continue to deliver the best and most innovative collaboration products for businesses.

Thank you for your continued support!

Sincerely,

The Google Apps team

Xin vĩnh biệt, IE6, thời huy hoàng của bạn đã qua, hãy nhường đường cho thế hệ con cháu của mình tiến tới!

Categories: MICROSOFT

Sinh Hoạt Chuyên Đề SilverLight

March 26, 2009 Leave a comment

Nhằm hỗ trợ cộng đồng những người yêu thích công nghệ Microsoft, Trung tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ phối hợp với các chuyên gia công nghệ của Microsoft tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Silver Light 2.3 và 3.0 Beta"

SilverLight

Báo cáo Viên: Trịnh Minh Cường – Phụ trách ISV DPE Microsoft Việt Nam

+ Thời gian: 9h, ngày 27/03/2009

+ Địa điểm: Hội trường A, 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3

+ Đối tượng:
– Lập trình viên .NET
– Web Designer
– Graphics Designer có kiến thức lập trình.
– Flash developer
– Quản trị web

+ Nội Dung: (chủ yếu là Demo)
– Tổng quan, kiến trúc SilverLight 2.0
– So sánh SilverLight 2.0 với những công nghệ hiện có WPF, Flash, Flex, JavaFX, JavaScript…
– Các hãng thứ 3 đang hỗ trợ và phát triển SilverLight như thế nào?
– XAML, Layout trong SilverLight
– Style, Template, Custom Control
– Các phương pháp lập trình Animation
– Tương tác với JavaScript, web browser
– Video, Deep Zoom
– Các vấn đề security phía client của SilverLight
– Kết nối dịch vụ các loại web service, WCF service, gọi AJAX, web client..
– Tương lai của SilverLight 3.0 , Expression Blend 3 (3D Support, curve path animation, business application,….)

+ Đăng ký tham dự: Gửi mail đến địa chỉ : ontap@nhatnghe.vn để đăng ký tham dự với nội dung như sau:
* Họ tên:
* Tham dự chuyên đề "Silver Light"
* Email:
* Điện thoại liên lạc:
* Đang học môn (nếu có):
* Hoặc đã hoàn tất chương trình (nếu có):
* Đơn vị công tác:

Vì số chỗ có hạn, các bạn cần đăng ký trước khi tham dự. Danh sách tham dự chuyên đề sẽ được xác nhận trên forum vào ngày thứ 5 26/03/2009

Categories: MICROSOFT