Archive

Archive for January, 2015

Matching PO Invoice – Receipt

January 5, 2015 Leave a comment

Nhập 1 số hóa đơn – 1 Vendor Invoice cho nhiều đơn hàng – PO (hoặc nhiều Phiếu giao hàng – Receipt List)

 

Đường dẫn: Account Payable > Common > Purchase order > All purchase orders

image

Chọn 2 PO cùng nhà cung cấp cần nhập hóa đơn > Qua Tab Invoice > Chọn General Invoice

image

Trên giao diện Vendor Invoice > chọn số lượng cần Post hóa đơn (theo toàn bộ số lượng đặt hàng hoặc số lượng đã nhận,..)

image

Nhập số hóa đơn Invoice number

Chọn Consolidate invoices > Summay update là Invoice account > Consolidate

image

image

Click Post để cập nhật hóa đơn

image

Vào Inquiries > Journal > Invoice Journal xem lại chứng từ hóa đơn đã post cho hai PO

image

image

Vào Tab Line xem chi tiết

image

Lưu ý: Mặc định Summary Update trên Parameter

Vào Account Payable > Setup > Summary Update Parameters