Archive

Posts Tagged ‘FIREWALL’

Microsoft Forefront TMG 2010: Web Filtering

November 14, 2012 1 comment

Các phiên bản ISA Server trước đây đã hỗ trợ việc lọc web (Web Filtering) bằng cách quản trị mạng lập danh sách các địa chỉ website (URL) đưa vào URL Set của ISA Server, và kết hợp với Access Rule để lọc web. Tuy nhiên, việc lọc web bằng tay kiểu này chỉ mang tính chất nhất thời, khó có thể thực hiện nhiều hơn khi Internet ngày nay càng ngày càng nhiều website. SurfControl trước đây và Websense sau này cung cấp cơ sở dữ liệu chứa hàng triệu website và chia theo thể loại, chủ đề giúp người quản trị mạng có thể lọc web dễ dàng hơn. Microsoft Forefront TMG 2010 đã bổ sung thêm tính năng lọc web này  mà không cần hỗ trợ thêm các phần mềm của hãng thứ 3.

Chuẩn bị

TMG đã có 2 access rule cho phép truy cập web. (trong các phần trước đã thực hiện).

Thực hiện

Chuột phải rule Allow Web Access chọn Properties

WebFiltering001

Read more…

Microsoft Forefront TMG 2010: HTTPS Inspection

August 25, 2012 Leave a comment

Trong phần Malware Inspection, khi truy cập vào web site http://www.eicar.org, ta không thể download được các file có chứa mã độc hại do Malware Inspection Filter của Forefront TMG đã phát hiện được mã độc hại và ngăn chặn download. Tuy nhiên đó là do các file đó xuất phát từ link HTTP:// , còn khi download các file từ link HTTPS:// thì sao? Chọn download các file trong khung đỏ như hình sau

MalwareInspection001b

Đây là những file xuất phát từ link HTTPS:// và việc download thành công mặc dù Malware Inspection đã được bật

picture003

Kể cả file zip đã được nén 2 lần cũng download được

picture004

Read more…

Microsoft Forefront TMG 2010: How Malware Inspection Works

August 10, 2012 Leave a comment

Chúng ta đã thực hiện bài lab thử nghiệm chức năng Malware Inspection (kiểm tra mã độc hại) của Microsoft Forefront TMG 2010. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách hoạt động của tính năng mới này và một số cấu hình thêm của Malware Inspection.
hmiw

Read more…

Microsoft Forefront TMG 2010: Malware Inspection

June 6, 2012 Leave a comment

Ở phần trước, chúng ta đã tạo các access rule để truy cập Internet, nhưng chưa bật tính năng kiểm tra mã độc hại (Malware Inspection). Thử truy cập trang web http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm . Đây là trang web cho phép download các file virus thử nghiệm. Loại virus này không gây hại máy tính, nhưng bất kỳ phần mềm antivirus nào cũng phát hiện được. Download các file trong khung đỏ

malwareinspection001a

Read more…

FOREFRONT TMG 2010 : 02. INSTALLATION

November 12, 2011 Leave a comment

I. Mô hình

clip_image001

Read more…

FOREFRONT TMG 2010 : 01. OVERVIEW

October 12, 2011 Leave a comment

Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 là phiên bản “Firewall” mới của Microsoft thay thế cho sản phẩm ISA Server 2006. Với những tính năng bảo mật hệ thống được nâng cao đáng kể, các bạn có thể yên tâm vì nhân viên trong công ty có thể truy cập internet một cách hiệu quả mà không cần phải lo lắng về phần mềm độc hại (malware) & các mối đe dọa khác.

clip_image002

Read more…

Cài đặt Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 – Phần I: Tổng quan Forefront TMG 2010

September 6, 2010 1 comment

Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 là phiên bản “Firewall” mới của Microsoft thay thế cho sản phẩm ISA Server 2006. Với những tính năng bảo mật hệ thống được nâng cao đáng kể, các bạn có thể yên tâm vì nhân viên trong công ty có thể truy cập internet một cách hiệu quả mà không cần phải lo lắng về phần mềm độc hại (malware) & các mối đe dọa khác.

Bài viết bao gồm 3 phần:

Phần I: Tổng quan Forefront TMG 2010

Phần II: Cài đặt Forefront TMG Server

Phần III: Cấu hình Auto Discovery & triển khai Forefront TMG Client

Read more…

Categories: MS FOREFRONT TMG Tags: , , ,