Archive

Posts Tagged ‘exchange 2013’

UPGRADE EXCHANGE SERVER 2007/2010 LÊN EXCHANGE SERVER 2013 – PHẦN 3 – CẤU HÌNH SEND CONNECTOR VÀ RECEIVE CONNECTOR

August 30, 2013 Leave a comment

I- GIỚI THIỆU:

Trong phần trước tôi đã trình bày thao tác cài đặt hệ thống Exchange Server 2013 chung domain với Exchange Server 2007/2010 và Migrate Mailbox từ Exchange Server 2007/2010 sang Exchange Server 2013. Tuy nhiên do trên Exchange Server 2013 chưa có Send Connector và chưa được cấu hình Receive Connector nên chưa thể gửi và nhận Mail với bên ngoài. Trong phần này tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình Send Connector và Receive Connector để Exchange Server 2013 có thể gửi và nhận mail với bên ngoài.

II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

– EX2010: Exchange Server 2010 và Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2008 R2 SP1

– EX2013: Domain member chạy Windows Server2012

Để thực hiện bài LAB này, bạn cần thực hiện xong bài LAB sau đây:

a. Phần 1: Cài đặt Exchange Server 2013 cùng Domain với Exchange Server 2007/2010

b. Phần 2: Migrate Mailbox từ Exchange Server 2007/2010 sang Exchange Server 2013

* Quy trình thực hiện:

1/ Cấu hình Send Connector

2/ Cấu hình Receive Connector

 

III- TRIỂN  KHAI CHI TIẾT

UPGRADE EXCHANGE SERVER 2007/2010 TO EXCHANGE SERVER 2013 – PHẦN 2 – MIGRATE MAILBOX TỪ EXCHANGE SERVER 2007/2010 SANG EXCHANGE SERVER 2013

August 30, 2013 Leave a comment

I- GIỚI THIỆU:

Trong phần trước tôi đã trình bày thao tác cài đặt hệ thống Exchange Server 2013 chung domain với Exchange Server 2007/2010. Tuy nhiên do trên Exchange Server 2013 chưa có Mailbox nào nên chưa thể thực hiện bất kỳ thao tác quản trị nào và các Mailbox hiện đều nằm trên Exchange Server 2007/2010. Trong phần này tôi sẽ trình bày các thao tác để có thể quản trị Exchange Server 2013 và di dời (migrate) các Mailbox từ Exchange Server 2007/2010 sang Exchange Server 2013.

II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

EX2010: Exchange Server 2010 và Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2008 R2 SP1

EX2013: Domain member chạy Windows Server2012

Để thực hiện bài LAB này, bạn cần thực hiện xong bài LAB ở Phần 1

 

BÀI LAB

UPGRADE EXCHANGE SERVER 2007/2010 TO EXCHANGE SERVER 2013 – PHẦN 1 – CÀI ĐẶT EXCHANGE SERVER 2013 CÙNG DOMAIN VỚI EXCHANGE SERVER 2007/2010

August 30, 2013 Leave a comment

I- GIỚI THIỆU:

Ở loạt bài trước tôi đã trình bày thao tác cài đặt mới hệ thống Exchange Server 2013. Tuy nhiên ở các doanh nghiệp đang sử dụng Exchange Server 2007/2010 có nhu cầu nâng cấp lên hệ thống Exchange Server 2013 mà vẫn giữ nguyên toàn bộ dữ liệu của hệ thống cũ. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày các thao tác cần thiết để nâng cấp hệ thống Exchange Server 2007/2010 lên Exchange Server 2013.

II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Mô hình bài LAB bao gồm 2 máy:

EX2010: Exchange Server 2010 và Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2008 R2 SP1

EX2013: Domain member chạy Windows Server2012

* Quy trình thực hiện:

1/ Nâng cấp Exchange Server 2007/2010 lên Service Pack 3

2/ Cài đặt Exchange Server 2013

3/ Cài đặt Cumulative Updates for Exchange 2013 (CU2)

 

BÀI LAB

CÀI ĐẶT MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013

August 30, 2013 Leave a comment

I- GIỚI THIỆU:

Exchange Server 2013 là sản phẩm Mail Server vừa được ra mắt và có một số cải tiến vượt trội so với sản phẩm trước đó là Exchange Server 2010. Một vài sự thay đổi đáng kể của Exchange Server 2013 là:

– Loại bỏ hub Transport Role và chỉ còn 2 Role chính là Mailbox và Client Access.

– Loại bỏ giao diện quản trị cũ là Exchange Management Console và cho phép thực hiện thao tác quản trị thông qua giao diện Web (Exchange Administration Center) và giao diện dòng lệnh Exchange Management Shell.

– Tăng cường High Availability cho hệ thống và khả năng tùy biến cao.

– Tích hợp tốt SharePoint 2013 và Lync 2013.

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày các thao tác cần thiết để cài đặt Exchange Server 2013 trên Windows Server 2012 tích hợp cả 2 Role là Mailbox và Client access.

 

Bài Lab