Home > ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 > ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 (Part 02)

ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 (Part 02)

February 28, 2017

II. NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1- NAT Outbound

2- NAT Inbound

A- CHUẨN BỊ

clip_image002[4]

– Mô hình bài lab bao gồm 3 máy Windows Server 2016

+ PC01: Disable card LAN

+ PC03: Disable card CROSS

– Cả 3 máy tắt firewall

– Đặt IP các máy theo bảng dưới đây: (*) X: số phòng máy. Trên PC01, cài đặt Web Server

Snap 2020-02-28 at 11.34.42

– PC02: Cài đặt Role Routing and Remote Access (Xem lại mục 1 – Bài Routing)

– PC01: Cài đặt Web Server

B- THỰC HIỆN

1- NAT Outbound (Thực hiện trên máy PC02)

B1 – Mở Routing and Remote Access -> Chuột phải lên PC02 -> Chọn Configure and Enable Routing and Remote Access

clip_image002[6]

B4 – Chọn NAT-> Next

clip_image004

B8 – Trên PC02, mở theo đường dẫn: PC02 -> IPv4 -> Chuột phải NAT -> chọn New Interface

clip_image006

B10 – Chọn Private interface connected to private network -> OK

clip_image008

B14 – Kiểm tra: PC01 truy cập internet -> truy cập thành công

B15 – Chuột phải card LAN -> chọn Show Mappings

clip_image010

B2 – Màn hình Welcome -> Next

B3 – Màn hình Configuration -> chọn Custom Configuration -> Next

clip_image012

B6 – Màn hình Completing -> Finish

B7 – Chọn Start service -> Finish

clip_image014

B9 – Chọn Card CROSS -> OK

clip_image016

B11 – Chuột phải NAT -> Chọn New Interface

B12 – Chọn Card LAN -> OK

clip_image018

B13 – Chọn Public interface connected to the Internet và check ô Enable NAT on this interface -> OK

clip_image020


B16 –
Quan sát Mappings thấy PC01 (172.16.1.1) đã được NAT ra ngoài thông qua PC02 (192.168.1.2)

clip_image022

2- NAT Inbound (Thực hiện trên máy PC02)

B1 – Mở IE truy cập thử trang web của PC01: http://172.16.1.2 -> Truy cập thành công

B2 – Mở theo đường dẫn: PC02 -> IPv4 -> NAT. Chuột phải Card LAN -> chọn Properties

clip_image024

B4 – Trong phần Private address -> điền IP của PC01: 172.16.1.1 -> OK -> OK

clip_image026

B5 – Chuột phải PC02 -> chọn All Tasks -> Restart

clip_image028

B3 – Qua tab Services and Ports -> Check ô Web Server (HTTP)

clip_image030

B6 – PC03 truy cập website của PC01 bằng IP card LAN của PC02: http://192.168.1.2 -> truy cập thành công .

clip_image032

B7 – PC02 mở Mapings của Card LAN quan sát

clip_image034

%d bloggers like this: