Home > ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 > ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 (Part 01)

ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 (Part 01)

January 28, 2017

I. ROUTING

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cài đặt Role Routing and Remote Access

2. Static Route

3. RIP

clip_image002[4]

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 4 máy Windows Server 2016
– Đặt IP cho các máy theo bảng sau :

Snap 2020-02-28 at 11.09.09

B1 – Tắt Firewall trên 4 máy

B3 – PC01 ping PC04: Thất bại

B2 – Kiểm tra
+ PC01
ping PC02 -> OK
+ PC02
ping PC03 -> OK
+ PC03
ping PC04 -> OK

B- THỰC HIỆN

1. Cài đặt Role Routing and Remote Access (Thực hiện trên máy PC02 và PC03)

B1 – Mở Sever Manager, vào menu Manage -> Add Roles and Features

B2 – Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định. Màn hình Server Roles -> chọn Remote Access -> Add Features -> Next

clip_image002[6]

B4 – Màn hình Role Services -> chọn Routing

clip_image004[4]

B3 – Màn hình Select Features -> đánh dấu chọn vào ô RAS Connection Manager Administration Kit và Remote Server Administration Tools -> Next 2 lần

clip_image006[4]

B5 – Các bước còn lại nhấn Next theo mặc định. Màn hình Confirmation -> Install -> Close. Restart lại cả 2 máy PC02 và PC03.


2. Static Route (Thực hiện trên máy PC02 và PC03)

B1 – Mở Server Manager -> menu Tools -> chọn Routing and Remote Access

B2 – Chuột phải vào tên PC -> Chọn Configure and Enable Routing and Remote Access

clip_image008[4]

B5 – Chọn LAN Routing -> Next

clip_image010[4]

B8 – Trên PC02, mở theo đường dẫn PC02 -> IPv4 -> Chuột phải Static Routes -> chọn New Static Route

clip_image012[4]

B10 – Tương tự, tạo Static Route trên máy PC03. Khai báo thông số IP như hình -> OK

clip_image014

B13 – Mở Routing And Remote Access -> Mở Static Routes -> Chuột phải vào Static routes 10.0.0.0 đã tạo -> chọn Delete

clip_image016

B3 – Màn hình Welcome -> Next

B4 – Màn hình Configuration -> chọn Custom Configuration -> Next

clip_image018

B6 – Màn hình Completing -> Finish

B7 – Chọn Start service -> Finish

clip_image020[4]

B9 – Điền thông số IP như hình -> OK

clip_image022[4]

B11 – Kiểm tra:

+ PC01 (172.16.1.2) Ping PC04 (10.0.0.2) -> Ping OK

+ PC04 (10.0.0.2) Ping PC01 (172.16.1.2) -> Ping OK

B12 – Trên máy PC02 -> Mở CMD -> Gõ lệnh Route Print -> Quan sát thấy tồn tại Route 10.0.0.0

clip_image024

B14 – Qua CMD, đánh lệnh Route Print -> Không còn route 10.0.0.0

B15 – Thực hiện tương tự trên máy PC03: Xóa route 172.16.1.0

3. RIP (Thực hiện trên máy PC02 và PC03)

B1 – Mở theo đường dẫn PC02 -> IPv4 -> Chuột phải lên General -> Chọn New Routing Protocol…

clip_image026[4]

B3 – Chuột phải vào RIP -> chọn New Interface

clip_image028[4]

B6 – Chuột phải vào PC02 -> chọn Restart

clip_image030[4]

B7 – Kiểm tra: PC01 ping PC04 -> OK

B8 – Chuột phải vào Static Routes -> Chọn Show IP Routing Table…

clip_image032[4]

B2 – Chọn RIP Version 2 for Internet Protocol -> OK

clip_image034[4]

B4 – Chọn LAN -> OK

clip_image036[4]

B5 – Chọn OK

clip_image038

B9 – Quan sát thấy bảng Routing Tables

clip_image040[4]

%d bloggers like this: