Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 18)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 18)

December 18, 2016

XVIII. MONITORING

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Tạo Data Collector Set

2. Lập lịch chạy Data Collector Set

A- CHUẨN BỊ

Mô hình bài lab bao gồm 1 máy Windows Server 2016

– Tắt User Account Control

– Log on Administrator


B- THỰC HIỆN

1. Tạo Data Collector Set

– Mở Server Manager -> menu Tools -> chọn Performance Monitor

clip_image001

– Chuột phải lên User Defined -> New -> Data Collector Set

clip_image002

– Đặt tên là NhatNghe -> Chọn Create manually (Advanced) -> Next

clip_image003

– Chọn Create data logs -> Đánh dấu chọn vào 2 ô Performance counter và System Configuration Information -> Next

clip_image005

– Nhấn nút Add

clip_image007

– Bung phần Processor -> Chọn % Processor Time -> Add

clip_image009

– Bung phần Memory -> Chọn Pages/sec -> Add

clip_image011

– Bung phần PhysicalDisk -> Chọn %Disk Time và Avg. Disk Queue Length -> Add

clip_image013

clip_image015

– Bung phần Network Interface -> Chọn Bytes Total/sec

clip_image017

– Kiểm tra các counter đã Add -> OK -> Nhấn Next -> Next

clip_image019

– Chọn Browse -> Make New Folder -> Monitoring -> OK -> Next

clip_image020

– Nhấn Finish

clip_image021

– Chuột phải lên Data Collector Nhat Nghe vừa tạo -> Start

clip_image022

– Sau khi Start khoảng 5 phút -> Chuột phải chọn Stop

clip_image023

– Mở Report -> User Defined -> NhatNghe -> 0001 : Quan sát các chỉ số đã được lưu lại của Processor, Memory, Physical Harkdisk, Network Interface

clip_image025


2. Lập lịch chạy Data Collector Set

– Mở theo đường dẫn Data Collector Sets -> User Defined -> Chuột phải vào NhatNghe -> Properties

clip_image026

– Qua tab Schedule -> nhấn nút Add

clip_image028

– Khai báo lịch chạy của chương trình -> OK

clip_image030

%d bloggers like this: