Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 15)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 15)

December 15, 2016

XV. FILE SERVER RESOURCE MANAGER

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Cài đặt File Server Resource Mananger

2. Tạo giới hạn 5MB

3. Cấm sao chép tất cả các file trừ file *.exe vào thư mục BaoCao

4. Kiểm tra

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab gồm 2 máy :

+ PC01: Ghost Windows Server 2016

+ PC02: Ghost Windows Server 2016

– PC01: Tạo thư mục C:\BaoCao, Share: Full Control

– PC01: Tạo user U1/123

– PC02: Đổi password Administrator thành 123


B- THỰC HIỆN

1. Cài đặt File Server Resource Manager (Thực hiện trên PC01)

– Mở Server Manager -> menu Manage -> chọn Add Roles and Features

clip_image002

– Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định. Màn hình Server Roles -> đánh dấu chọn vào ô File Server Resource Manager -> Add Features -> Next -> Next

clip_image004

– Màn hình Confirmation -> Đánh dấu chọn vào ô Restart the destination server automatically if required -> Install -> Close

clip_image006


2. Tạo giới hạn 5MB

– Sau khi cài đặt xong, vào menu Tools -> chọn File Server Resource Manager

clip_image007

– Bung mục Quota Management, chuột phải vào Quotas -> Create Quota

clip_image008

– Mục Quota path, Browse đến đường dẫn C:\BaoCao. Bên dưới chọn Define custom quota properties -> chọn Custom Properties…

clip_image009

– Trong hộp thoại Quota Properties

+ Mục Label: đặt tên Giới hạn 5 MB

+ Mục Limit: 5 MB

Nhấn OK -> Create

clip_image010

– Hộp thoại yêu cầu Save Template, đặt tên “5MB” ở khung Template Name -> OK

clip_image011

3. Cấm sao chép tất cả các file trừ file *.exe vào thư mục BaoCao

– Mở File Server Resource Manager -> Bung mục File Screening Management, chuột phải vào File Groups -> Create File Group…

clip_image013

– Trong hộp thoại Create File Group

+ File Group Name: Chỉ cho phép đuôi exe

+ Files to include: nhập *.*

+ Files to exclude: nhập *.exe

Nhấn OK

clip_image014

– Chuột phải vào File Screens -> Create File Screen…

clip_image015

– Mục File screen path, Browse đến đường dẫn C:\BaoCao. Bên dưới chọn Define custom file screen properties, chọn Custom Properties…

clip_image016

– Ở mục File Groups, đánh dấu chọn vào ô “Chỉ cho phép đuôi exe” -> OK -> Create

clip_image017

– Hộp thoại yêu cầu Save Template, chọn “Save the custom file screen without creating a template” -> OK

clip_image018

– Quan sát File Screen vừa tạo.

clip_image020


4. Kiểm tra

– Log on Administrator ở máy PC02. Nhấn tổ hợp phím ÿ + R, gõ \\PC01

clip_image021

– Hộp thoại yêu cầu xác thực quyền, nhập vào u1 và password 123

clip_image022

– Chuột phải vào thư mục BAO CAO -> chọn Map Network Drive…

clip_image024

– Chọn ổ đĩa Z: -> Finish

clip_image026

– Quan sát ổ đĩa Z:, tổng cộng dung lượng là 5MB

clip_image028

– Copy thử tập tin hoặc thư mục bất kỳ vào ổ Z: -> Báo lỗi.

clip_image029

– Chép thử file *.exe vào ổ Z: -> Copy thành công.

clip_image031

%d bloggers like this: