Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 05)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 05)

May 4, 2016

V. SHARE PERMISSION – ACCESS BASE EMULATION (ABE)

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Share một Folder

2. Thực hiện Share Ẩn

3. Map Network Drive

4. Share 1 folder với nhiều tên

5. Quản lý các Shared Resources

6. Access Base Emulation

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

+ PC01: Windows Server 2016

+ PC02: Windows 8.1 Enterprise

– PC01 tạo account u1 với password là P@ssword ,

– PC01 tạo folder ThucTap trong ổ C:. Trong thư mục ThucTap tạo 2 folder DuLieu và BiMat

– Trong các folder tạo file Abc.txt với nội dung tùy ý

– Trên 2 máy tắt Firewall, UAC, và kiểm tra đường truyền bằng lệnh Ping


B- THỰC HIỆN

1. Share một Folder (Thực hiện trên PC01)

– Chuột phải lên folder DULIEU chọn Share with -> Advanced sharing…

clip_image002

– Ở tab sharing -> Nhấn vào nút Advanced Sharing…

clip_image003

– Đánh dấu chọn vào ô Share this folder -> Click vào Permissions

clip_image004

– Check vào Allow Full Control -> OK -> OK -> OK

clip_image005

– Qua máy PC02, nhấn tổ hợp phím ÿ + R, gõ: \\PC01 -> OK.

clip_image006

– Hộp thoại yêu cầu chứng thực khi đăng nhập -> Điền vào u1/ P@ssword.

clip_image007

– Truy cập thành công thấy Folder DULIEU.

clip_image008


2. Share ẩn một folder (Thực hiện tại máy PC01)

– Chuột phải thư mục BIMAT -> Chọn Share with -> Advanced Sharing

clip_image010

– Ở tab sharing -> Nhấn vào nút Advanced Sharing…

clip_image011

– Đánh dấu chọn vào ô Share this folder. Ở mục Share Name, nhập vào BiMat$ -> Nhấn vào nút Permissions

clip_image012

– Check vào Allow Full Control -> OK -> OK -> Close

clip_image013

– Tại máy PC02 nhấn tổ hợp phím ÿ + R, gõ: \\PC01 -> OK -> Truy cập vào không thấy folder BIMAT.

– Tắt cửa sổ File Explorer -> Truy cập lại \\PC01\BIMAT$

clip_image014

– Truy cập vào thư mục BiMat thành công.

clip_image015


3. Map Network Drive

– Qua máy PC02 -> truy cập network access vào máy PC01.

– Hộp thoại yêu cầu chứng thực khi đăng nhập -> Điền vào Username và Password của U1-> OK.

clip_image016

– Tại màn hình truy cập, chuột phải lên folder DULIEU -> Chọn Map Network Drive…

clip_image018

– Để mặc định các options -> Nhấn Finish.

clip_image019

– Mở Computer kiểm tra đã có ổ đĩa mạng DuLieu (Z:)

clip_image020

– Mở CMD, gõ lệnh Net use Y: \\PC01\BIMAT$

clip_image021

– Kiểm tra trên PC02 mở Windows Explorer thấy xuất hiện ổ đĩa mạng Y:

clip_image022


4. Share 1 folder với nhiều tên (Thực hiện trên PC01)

– Chuột phải lên folder DULIEU -> Share with -> Chọn Advanced sharing…-> Advanced sharing -> Nhấn vào nút Add.

clip_image023

– Khung Share name nhập vào KeToan -> OK.

clip_image024

– Kiểm tra trong hộp thoại Advanced Sharing, phần Share name có 2 tên DuLieu và KeToan.

clip_image026

– Nhấn vào nút Permission -> Phân quyền lại với Everyone -> Full Control -> OK -> Close

clip_image028

– Máy PC02 truy cập server kiểm tra kết quả thấy có 2 folder được share với tên KeToan , DuLieu

clip_image029


5. Quản lý các Share Resources (Thực hiện trên máy PC01)

– Mở Server Manager -> chọn File and Storage Services

clip_image031

– Ở khung bên trái chọn Shares -> Quan sát bên tay phải: các dữ liệu hiện đang được chia sẻ trên máy tính.

clip_image033

6. Access Base Emulation

– Tạo Folder C:\Nhat Nghe

– Trong C:\Nhat Nghe tạo 2 thư mục : Kythuat và TroGiang

clip_image034

– Tạo User u2/ password: P@ssword

– Share Full thư mục C:\Nhat Nghe

– Phân quyền NTFS :

+ U1 có toàn quyền trên thư mục KyThuat, U2 không có quyền

+ U2 có toàn toàn quyền trên thư mục TroGiang, U1 không có quyền

– Mở Server Manager -> File and Storage Services -> Shares -> Chuột phải lên C:\NhatNghe -> Properties

clip_image036

– Chọn Settings -> đánh dấu chọn vào ô Enable access-based enumeration -> OK -> OK

clip_image038

– Kiểm tra : PC02 truy cập network Access vào PC01 bằng quyền U1: Truy cập thư mục Nhất Nghệ quan sát chỉ thấy thư mục Kythuat, không thấy thư mục TroGiang

clip_image039

– Tương tự PC02 truy cập network Access vào PC01 bằng quyền U2: Truy cập thư mục Nhất Nghệ quan sát thấy chỉ thấy thư mục TroGiang, không thấy thư mục KyThuat.

clip_image040

%d bloggers like this: