Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 02)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 02)

February 27, 2016

II. LOCAL POLICY

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cấu hình Local Policy

a. Điều chỉnh policy Computer Configuration

b. Điều chỉnh policy User Configuration

2. Cấu hình Local User Policy

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 1 máy Windows Server 2016

– Tạo user Teo, Password: P@s

B- THỰC HIỆN

1. Cấu hình Local Policy

a. Điều chỉnh policy Computer Configuration

– Log on vào máy bằng account Administrator. Nhấn phím ÿ, chọn biểu tượng Turn Off -> Shut down. Xuất hiện bảng Shutdown Event Tracker. Nhấn phím ÿ để quay lại màn hình Desktop

clip_image002

– Nhấn tổ hợp phím ÿ + R, gõ lệnh Gpedit.msc

– Lần lượt mở theo đường dẫn: Local Computer Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System. Ở khung bên phải nhấn double click vào Display Shutdown Event Tracker.

– Chọn Disabled -> OK

clip_image004

– Thử kiểm tra nhấn phím ÿ, chọn biểu tượng Turn Off -> Shut down -> Không thấy xuất hiện bảng Shutdown Event Tracker nữa.

b. Điều chỉnh policy User Configuration

– Mở Control Panel -> Truy cập thành công.

– Lần lượt mở theo đường dẫn: Local Computer Policy -> User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel. Ở khung bên phải, nhấn double click vào Prohibit access to Control Panel and PC Settings.

– Chọn Enabled -> OK

clip_image006

– Kiểm tra: Truy cập vào Control Panel, xuất hiện thông báo lỗi chặn truy cập.

clip_image008

– Quay lại cửa sổ Local Group Policy Editor. Mở theo đường dẫn Local Computer Policy -> User Configuration -> Administrative Templates -> Desktop. Ở khung bên phải, nhấn double click Remove Recycle Bin icon from Desktop -> Enabled.

clip_image010

– Mở CMD, gõ lệnh Gpupdate /Force

clip_image012

– Kiểm tra: Log off và log on lại máy sẽ thấy mất biểu tượng Recycle Bin trên desktop.

– Quay lại cửa sổ Local Group Policy Editor. Mở theo đường dẫn Local Computer Policy -> User Configuration -> Administrative Templates -> System. Ở khung bên phải, nhấn double click vào Prevent access to the command prompt -> Enabled

clip_image014

– Truy cập thử vào CMD sẽ thấy bị báo lỗi.

clip_image016

– Sau khi thực hiện xong, trả các policy vừa thiết lập về mặc định như lúc đầu.

2. Cấu hình Local User Policy

– Nhấn tổ hợp phím ÿ + R, gõ lệnh MMC

– Cửa sổ Console 1, vào menu File -> Add/Remove Snap-in… hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + M

clip_image018

– Ở khung Available snap-ins bên trái, chọn Group Policy Object Editor -> Add

clip_image020

– Nhấn Finish

– Tiếp tục vào menu File, chọn Add/Remove Snap-in… -> Group Policy Object Editor -> Add

– Nhấn nút Browse

– Qua tab Users -> chọn Non-Administrators -> OK

clip_image022

– Tương tự, vào menu File, chọn Add/Remove Snap-in… -> Group Policy Object Editor -> Add -> Browse -> Qua tab Users, chọn User Teo. Quan sát thấy có 3 policy vừa add ứng với từng đối tượng: Computer Policy, Non-Administrators Policy và Teo Policy

clip_image024


* TH1: Chỉnh Local Computer Policy xóa Recycle Bin trên Desktop

– Mở theo đường dẫn: Local Computer Policy -> User Configuration -> Administrative Templates -> Desktop. Ở khung bên phải, nhấn double click Remove Recycle Bin icon from Desktop -> Enabled.

clip_image026

– Kiểm tra: Log on User Teo, kiểm tra thấy biểu tượng Recycle Bin bị mất trên Desktop

* TH2: Chỉnh Non-Administrators Policy không xóa Recycle Bin trên Desktop

– Log on Administrator. Mở theo đường dẫn: Local Computer\Non-Administrators Policy -> User Configuration -> Administrative Templates -> Desktop. Ở khung bên phải, nhấn double click Remove Recycle Bin icon from Desktop -> Disabled.

– Kiểm tra: Log on User Teo, kiểm tra thấy biểu tượng Recycle Bin KHÔNG bị mất trên Desktop

* TH3: Chỉnh Teo Policy xóa Recycle Bin trên Desktop

– Log on Administrator. Mở theo đường dẫn: Local Computer\teo Policy -> User Configuration -> Administrative Templates -> Desktop. Ở khung bên phải, nhấn double click Remove Recycle Bin icon from Desktop -> Disabled

– Kiểm tra: Log on User Teo, kiểm tra thấy biểu tượng Recycle Bin bị mất trên Desktop

%d bloggers like this: