Home > MS DYNAMICS AX - ERP > Production Basic Setup: Route Group

Production Basic Setup: Route Group

March 17, 2015

Định nghĩa nguyên tắc tính toán và ghi nhận phản hồi thời gian, sản lượng trong qui trình sản xuất

Thời gian trong qui trình sản xuất bao gồm: thời gian vận hành chính – Run time, thời gian cài đặt máy – Setup time, thời gian chờ giữa các công đoạn – Queue time, vận chuyển – Transport…

Route group thiết lập qui tắc tính toán chi phí sản xuất và lên kế hoạch sản xuất theo từng công đoạn sản xuất.

Đường dẫn: Vào Production control/Setup/Routes/ Route Groups

image

– Click New image (hoặc Ctrl+N) để tạo mới

Fields Diễn giải
Route Group Tên
Name Diễn giải

Tab General

Fields Diễn giải
Estimation & Costing

Setup Time

Run Time

Quantity

Qui tắc ước tính chi phí và tính giá thành sản xuất, bao gồm:

– Ước tính chi phí theo thời gian cài đặt

– Ước tính chi phí theo thời gian vận hành

– Ước tính chi phí theo sản lượng sản xuất

Automatic route consumption

Setup Time

Run Time

Quantity

Ghi nhận thời gian, sản lượng sản xuất dựa trên ước tính, thiết lập tự động theo bước “Start” hoặc “Report as finisned”
Feed Back

Report operation as finished

Công đoạn sx được báo cáo hoàn tất bằng tay bởi user.

image

Tab Setup

Fields Diễn giải
Route/job type Chọn các loại Route/JobType cần quản lý (tùy theo qui trình sx) Đa số doanh nghiệp chỉ quản lý Setup (cài đặt) và Process (vận hành)
Activation JobType để tính toán và lập kế hoạch
Job management Được quản lý và lên kế hoạch theo từng Job
Working time JobType được chỉ định tính toán theo calendar của Resource chịu trách nhiệm thực hiện
Capacity Tính toán và để dành công suất khi chạy kế hoạch

image

– Nhấn close để đóng tất cả màn hình nhập liệu.

%d bloggers like this: