Home > MS WINDOWS SERVER > CẤU HÌNH IPAM (IP ADDRESS MANAGEMENT) TRÊN WINDOWS SERVER 2012 – PHẦN 1- CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH

CẤU HÌNH IPAM (IP ADDRESS MANAGEMENT) TRÊN WINDOWS SERVER 2012 – PHẦN 1- CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH

I- GIỚI THIỆU

IPAM (IP Address Management) là tính năng đã được giới thiệu từ Windows Server 2012 cung cấp khả năng quản lý và giám sát tùy biến cao cho các cơ sở hạ tầng địa chỉ IP trong hệ thống mạng. IPAM có thể để phát hiện, theo dõi, giám sát và quản lý không gian địa chỉ IP được sử dụng trên mạng. IPAM cung cấp cho người quản trị khả năng giám sát các server chạy Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) và Domain Name System (DNS).

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày thao tác cài đặt và cấu hình IPAM trên Windows Server 2012

Bài LAB sử dụng 2 máy:

– DC2012: Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2012 đã được cài đặt và cấu hình DHCP

– SERVER1: Domain Member chạy Windows Server 2012

II- TRIỂN  KHAI CHI TIẾT

1- Cài đặt IPAM

– Trên máy DC2012, mở Active Directory Users and Computer, đưa máy SERVER1 (IPAM Server) vào danh sách thành viên group Event Log Readers

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

– Sang máy SERVER1, tiến hành cài đặt feature IP Address Management. Mở Server ManagerAdd Role and Features

Dong Phuong Nam

– Hộp thoại Select Features: Chọn IP Address Management (IPAM) Server

Dong Phuong Nam

– Cài đặt các Feature cần thiết

Dong Phuong Nam

– Nhấn nút Install để bắt đầu cài đặt

Dong Phuong Nam

– Sau khi cài đặt, bạn Refresh Server Manager, kiểm tra sẽ thấy thêm chức năng IPAM

Dong Phuong Nam

2- Cấu hình IPAM

– Trên máy SERVER1. Bước 1: Kết nối đến IPAM Server – Chọn Connect to IPAM Server

Dong Phuong Nam

– Chọn server cần kết nối là SERVER1.mcthub.local – nhấn nút OK

Dong Phuong Nam

– Bước 2: Chọn Provision the IPAM Server để chuẩn bị cấu hình cho IPAM

Dong Phuong Nam

– Nhấn nút Next

Dong Phuong Nam

– Chọn phương pháp cấu hình là Group Policy Based để cấu hình bằng GPO. Đặt GPO name prefix tùy ý (tôi đặt là IPAM, hệ thống sẽ tự tạo ra các GPO có tên bắt đầu bằng IPAM) – Nhấn nútNext

Dong Phuong Nam

– Nhấn nút Apply

Dong Phuong Nam

– Nhấn nút Close khi hoàn tất

Dong Phuong Nam

– Bước 3: Chọn Configure server discovery.

Dong Phuong Nam

– Chọn domain mcthub.local – nhấn nút Add

Dong Phuong Nam

– Nhấn nút OK

Dong Phuong Nam

– Bước 4: Chọn Start server discovery để tìm kiếm các DHCP và DNS Server

Dong Phuong Nam

– Chờ đợi quá trình tìm kiếm

Dong Phuong Nam

– Bước 5: Sau khi hoàn trình tìm kiếm hoàn tất, chọn Select or add to manage and verify IPAM Access để chọn các DHCP và DNS Server cần quản lý

Dong Phuong Nam

– Bạn quan sát IPAM đã nhận diện server DC2012 vì máy này đảm nhận các chức năng DC, DNS và DHCP, tuy nhiên IPAM hiện nay chưa được phép quản lý server này (cột Status hiển thị Blocked)

Dong Phuong Nam

– Phân quyền cho IPAM Server. Mở Windows PowerShell, nhập lệnh như bên dưới và xác nhận bằng phím YDong Phuong Nam

– Sau khi hoàn tất, kiểm tra bằng cách mở Group Policy Management (GPMC.MSC) quan sát thấy hệ thống tự tạo ra 3 GPO mới và link GPO này vào domain mcthub.local

Dong Phuong Nam

– Điều chỉnh thuộc tính server DC2012 – Edit Server

Dong Phuong Nam

– Chuyển trạng thái  Manageability thành Managed – nhấn OK

Dong Phuong Nam

– Quan sát trạng thái server vẫn là Blocked

Dong Phuong Nam

– Trên cả 2  máy DC2012SERVER1, cập nhật Policy bằng lệnh GPUPDATE /FORCE

Dong Phuong Nam

– Trên máy DC2012, dùng lệnh GPRESULT /R để kiểm tra kết quả áp đặt GPO, bảo đảm rằng máy DC2012 được áp dụng 3 GPO là IPAM_DNS, IP_DHCPIPAM_DC_NPS.

Dong Phuong Nam

– Cập nhật trạng thái server bằng cách chọn Refresh Server Access Status. Quá trình này cần rất nhiều thời gian tùy thuộc cấu hình server, bạn nên kiên nhẫn chờ đợi và có thể refresh nhiều lần

Dong Phuong Nam

– Khi quá trình cập nhật thành công, trạng thái server sẽ chuyển thành Unblocked và hiển thị biểu tượng màu xanh

Dong Phuong Nam

– Bước 6: Lấy thông tin từ server bằng cách chọn Retrieve All Server Data

Dong Phuong Nam

– Tới đây bạn có thể sử dụng IPAM để quản lý các DHCP và DNS Server trong hệ thống. Trong phần tới tôi sẽ trình bày thao tác sử dụng IPAM để theo dõi và giám sát không gian IP trong hệ thống mạng và quản lý các DHCP, DNS Server từ IPAM Server.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: