Home > MS WINDOWS SERVER > NIC TEAMING TRÊN WINDOWS SERVER 2012 – PHẦN 1- CẤU HÌNH NIC TEAMING

NIC TEAMING TRÊN WINDOWS SERVER 2012 – PHẦN 1- CẤU HÌNH NIC TEAMING

I- GIỚI THIỆU:

NIC teaming là chức năng cho phép nhiều card mạng trên một server vật lý được gộp chung với nhau thành một "team" nhằm gộp băng thông của các Card mạng và tăng cường khả năng chịu lỗi (fault tolerance) cho kết nối mạng trên Server. Khi một trong các Card mạng này bị lỗi, các Card mạng còn lại sẽ đảm nhận kết nối mà không cần bất cứ phần mềm của hãng thứ ba nào.

Windows Server 2012 hỗ trợ tất cả các loại Card mạng, cho phép tạo ra một team gồm tối đa 32 Card mạng. Windows Server 2012 còn hỗ trợ NIC teaming cho máy ảo Hyper-V, tuy nhiên chỉ hỗ trợ 2 Card mạng. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình NIC Teaming trên Windows Server 2012. Trong phần tới tôi sẽ giới thiệu thao tác cấu hình NIC Teaming hỗ trợ máy ảo Hyper-V

Bài LAB sử dụng 1 máy Windows Server 2012 có 2 Card mạng là LAN1 và LAN2

II- TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

– Mở Network Connection khảo sát server có 2 Card mạng được đặt tên là LAN1 và LAN2. 2 Card này cùng nối chung vào 1 Switch.

Dong Phuong Nam

– Mở Server Manager – Chọn Local Server – Quan sát chức năng NIC Teaming đang disbale. Nhấn vào link Disable.

Dong Phuong Nam

– Chọn cả hai Card mạng LAN1 và LAN2, nhấn TaskAdd to new team.

Dong Phuong Nam

– Đặt tên tùy ý cho Team (ví dụ tôi đặt là Team 1) và nhấn OK.

Dong Phuong Nam

– Quan sát trạng thái của 2 Card mạng là Active.

Dong Phuong Nam

– Mở Network Connection kiểm tra trạng thái của Team

Dong Phuong Nam

– Bạn có thể thấy băng thông đã được gộp từ 2 Card mạng – Nhấn Close

Dong Phuong Nam

– Tiến hành đặt thông số IP cho Team

Dong Phuong Nam

– Đặt IPv4

Dong Phuong Nam

– Đặt thông số tùy ý tùy theo hạ tầng mạng của bạn

Dong Phuong Nam

– Nhập lệnh IPCONFIG kiểm tra thông số IP

Dong Phuong Nam

– Kiểm tra kết nối liên tục bằng lệnh Ping -t đến 1 máy nào đó trong mạng.

Dong Phuong Nam

– Kiểm tra khả năng chịu lỗi bằng cách rút dây mạng của một Card mạng tùy ý hoặc Disable Card mạng đó (ví dụ tôi Disable Card LAN1)

Dong Phuong Nam

– Kiểm tra kết nối vẫn không bị ngắt

Dong Phuong Nam

– Mở NIC Teaming kiểm tra trạng thái của Card LAN1 chuyển thành "Faulted Not Found"

Dong Phuong Nam

– Enable Card mạng LAN1

Dong Phuong Nam

– Disable Card mạng LAN2

Dong Phuong Nam

– Kiểm tra kết nối vẫn không bị ngắt

Dong Phuong Nam

– Mở NIC Teaming kiểm tra trạng thái của Card LAN2 chuyển thành "Faulted Not Found"

Dong Phuong Nam

– Enable Card LAN2

Dong Phuong Nam

– Kiểm tra trạng thái của cả 2 Card mạng là "Active"

Dong Phuong Nam

– Để tiếp tục phần tiếp theo, tôi sẽ xóa Team 1. Đầu tiên bạn gỡ Card LAN2 ra khỏi Team 1

Dong Phuong Nam

– Xác nhận gỡ Card LAN2 khỏi Team

Dong Phuong Nam

– Xóa Team 1

Dong Phuong Nam

– Xác nhận xóa Team 1

Dong Phuong Nam

– Kiểm tra

Dong Phuong Nam

Trong phần tới tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình NIC Teaming hỗ trợ máy ảo Hyper-V để tăng băng thông và tính chịu lỗi cho kết nối mạng của máy ảo

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: