Home > MS EXCHANGE SERVER > CÀI ĐẶT MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013

CÀI ĐẶT MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013

I- GIỚI THIỆU:

Exchange Server 2013 là sản phẩm Mail Server vừa được ra mắt và có một số cải tiến vượt trội so với sản phẩm trước đó là Exchange Server 2010. Một vài sự thay đổi đáng kể của Exchange Server 2013 là:

– Loại bỏ hub Transport Role và chỉ còn 2 Role chính là Mailbox và Client Access.

– Loại bỏ giao diện quản trị cũ là Exchange Management Console và cho phép thực hiện thao tác quản trị thông qua giao diện Web (Exchange Administration Center) và giao diện dòng lệnh Exchange Management Shell.

– Tăng cường High Availability cho hệ thống và khả năng tùy biến cao.

– Tích hợp tốt SharePoint 2013 và Lync 2013.

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày các thao tác cần thiết để cài đặt Exchange Server 2013 trên Windows Server 2012 tích hợp cả 2 Role là Mailbox và Client access.

 

Bài Lab

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: