Home > HIEU'S BLOG > Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

Sáng nay nhận được email:

“Congratulations on earning your Windows Server 2008 Core certification! We hope you enjoy the benefits of your certification and of membership in the Microsoft Certified Professional community.

WHAT IS NEXT?

Visit the MCP member site (www.microsoft.com/mcp) to download your new logo, certificate, view and share your transcript, and access additional MCP resources.

KEEP IN TOUCH!

Visit the profile center and make sure you are subscribed to the MCP newsletter for updates on exams, training, and program benefits:

http://www.microsoft.com/learning/newsletters/default.mspx.

Connect with your peers for networking and advice in the Born to Learn blog:

http://blogs.technet.com/mslcommunity

Congratulations once again,
The Microsoft Certification Program Team”

Logon vào Transcipt thì thấy cái này :

trans

 

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) một cái tên nghe lạ hoàn toàn, Microsoft đang lên một số chứng chỉ mới ? Lên trang web của Microsoft thì thấy được thông tin về cái này :

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-overview.aspx

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mcsa.aspx

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-windows-server-MCSA.aspx

Để Hiếu tui nghiên cứu về loạt chứng chỉ mới này và viết một bài cho các bạn biết thêm về nó nhé.

  1. April 19, 2012 at 8:52 am

    Theo ý em thì ở link : http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-windows-server-MCSA.aspx ., đã khá rõ ràng . Chỉ cần thi 3 môn trong 640 , 642 , 646 là xong ^^

  2. July 13, 2012 at 1:47 pm

    Hi bạn,
    Hiện tại mình rất quan tâm tới việc thi và lấy cho mình 1 chứng chỉ của MS (MSPC), mình đang ở HN, bạn có thể cho mình biết là phải đăng ký, học, thi ở đâu được không? Mình đang cần rất gấp. Thanks!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: