Home > MS FOREFRONT TMG > Migrating from ISA Server 2006 to Forefront TMG

Migrating from ISA Server 2006 to Forefront TMG

Forefront Threat Management Gateway (TMG) là phiên bản nâng cấp kế tiếp của  Internet Security and Acceleration (ISA) Server được Microsoft ra mắt vào cuối năm 2009. Về cơ bản TMG Server thừa hưởng nhiều tính năng giống ISA Server nhưng mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn và bổ sung nhiều tính năng mới. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chuyển đổi từ ISA 2006 sang TMG 2010.

mohinhTMG

 

Trước khi tiến hành chuyển đổi ISA lên TMG, các bạn cần hiểu rõ các vấn đề sau :

– ISA chỉ hoạt động trên nền tảng Windows 2003 về trước, TMG chỉ hoạt động dưới nền tảng Windows 2008 về sau.

– Không thể Upgrade trực tiếp từ ISA Server lên TMG Server.

– TMG không hỗ trợ chuyển đổi phiên bản ISA Enterprise

– TMG không hỗ trợ chuyển đổi phiên bản ISA Server 2000/2004, để chuyển đổi lên TMG thì trước tiên bạn phải nâng cấp ISA Server 2000/2004 lên ISA 2006.

– ISA Server 2006 phải là một member domain. TMG không hỗ trợ chuyển đổi từ một ISA ở chế độ workgroup (stand alone pc).

– Chức năng Web Proxy Client trên ISA Server (Local Host Network) sẽ không được di chuyển sang TMG Server

– Những cấu hình Report cũng sẽ không được di chuyển.

– Những Features trên ISA Server 2006 sẽ không hoạt động trên Forefront TMG, tuy nhiên ta có thể cấu hình lại vì TMG có hỗ trợ.

– Kiểm tra tính tương thích các phần mềm của hãng thứ 3 trên ISA Server 2006 có hoạt động trên TMG Server không.

 

1/ Backup config trên ISA Server 2006

– Truy cập vào cửa sổ quản lý của ISA Server, trên ISA Server click chuột phải chọn Export (Back Up)

picture001

– Cửa sổ Export Wizard chọn Next.

picture002

– Trong khung Export Preferences :

+ Đánh dấu check vào Export confidential infomation và nhập mật khẩu bảo vệ file backup

+ Đánh dấu check vào Export user permission settings

picture003

– Chọn đường dẫn lưu file backup

picture004

– Kiểm tra và hoàn tất tiến trình backup.

picture005

– Tiến trình backup tiến hành.

picture006

2/ Chép file backup ra USB hoặc một phân vùng khác, Formart phân vùng chứa hệ điều hành Windows Server 2003 và tiến hành cài đặt Windows Server 2008 x64 (khuyến khích sử dụng Windows Server 2008 R2). Sau khi cài đặt xong Windows và đặt 02 IP card mạng giống như cũ thì ta tiếp tục cài đặt Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010. (Xem bài viết cài đặt TMG tại đây)

3/ Restore config trên Forefront TMG

– Truy cập cửa sổ quản lý Forefront TMG, trên Forefront TMG click phải chọn Import (Restore)

picture007

– Cửa sổ Import Wizzard chọn Next.

picture008

– Chọn file backup của ISA Server 2006, chọn Next

picture009

– Forefront TMG cảnh báo là file backup config ta đang sử dụng của một phiên bản cũ. Click OK

picture010

– Nhập password bảo vệ của file backup.

picture011

– Kiểm tra và hoàn tất tiến trình restore. Chọn Finish

picture012

– Tiến trình Restore bắt đầu.

picture013

– Sau khi Restore thành công, Forefront TMG có những cảnh báo mà ta đã biết từ phần giới thiệu ở trên.

picture014

– Nhấn kiểm tra các Rules và các thiết lập đã được restore, chọn Apply để thực thi.

picture015

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: