Home > MS FOREFRONT TMG > Nâng cấp TMG Server 2010 Standard Edition lên Enterprise Edition

Nâng cấp TMG Server 2010 Standard Edition lên Enterprise Edition

Bạn đã từng sử dụng ISA Server 2004/2006, việc nâng cấp từ phiển bản Standard lên phiên bản Enterprise gặp rất nhiều khó khăn. Trước tiên bạn phải backup rules và remove phiên bản ISA Standard hiện tại, sau đó cài phiên bản ISA Enterprise và restore các rules. Với TMG Server 2010 thì việc này hết sức dễ dàng, bạn chỉ cần nhập product key của phiên bản TMG Server 2010 Enterprise vào giao diện quản lý của TMG hiện là quá trình upgrade thành công.

1/ Mở TMG Server 2010 management console, click vào System bên trái.

picture001

 

 

2/ Trong mục System, nhìn mục Task bên phải, click vào Upgrade to Enterprise Edition

picture002

 

3/ Chọn sang tab Product ID, chọn Upgrade To Enterprise Edition ..

picture003

Nhập vào product key phiên bản TMG Server 2010 Enterprise Edition, chọn OK

picture004

Trở lại tab Product ID, bạn sẽ thấy phiên bản hiện tại là Enterprise

picture005

 

4/ Nhấp Apply để quá trình upgrade hoàn tất, lúc này phiên bản TMG Server 2010 của bạn đã nâng cấp từ Standard lên Enterprise.

picture006

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: