Home > MS WINDOWS SERVER > Reset password Domain Administrator trên Domain Controller Windows 2008 R2 Enterprise

Reset password Domain Administrator trên Domain Controller Windows 2008 R2 Enterprise

Là một người quản trị mạng máy tính (administrator) của một hệ thống không ít thì cũng nhiều lần chúng ta cũng đã từng gặp lỗi sau

Đây là thông báo người dùng nhập sai password nên không thể logon vào hệ thống được. Nếu đây là người dùng cuối, ta có thể dùng tài khoản administrator để reset password cho họ. Nhưng nếu đây là tài khoản administrator thì làm sao? Với 1 vài tool reset password có trong Hiren’s boot CD cũng có thể reset được password của administrator. Tuy nhiên, bài viết này hướng dẫn reset password của domain administrator trên máy Domain Controller Windows Server 2008 R2 Enterprise mà không dùng đến Hiren’s boot CD mà dùng ngay đĩa cài đặt Windows Server 2008 R2 Enterprise.

 

B1. Bỏ đĩa DVD cài đặt Windows Server 2008 R2 Enterprise vào máy và khởi động từ đĩa DVD, chọn Next

B2. Chọn Repair your computer

B3. Chọn Next

B4. Chọn Command Prompt

B5. Gõ lệnh như hình

B6. Chọn Restart để khởi động lại máy

B7. Click chuột vào biểu tượng góc tay trái dưới hoặc dùng phím tắt Windows + U

Một màn hình command promp xuất hiện

B8. Gõ lệnh như hình. Lệnh này đặt lại password cho administrator là P@ssword

B9. Đăng nhập administrator với password mới sẽ thành công.

Categories: MS WINDOWS SERVER
 1. November 2, 2011 at 10:36 am

  cam on ban rat nhieu!

 2. ngoduccuong
  November 19, 2011 at 2:06 pm

  cảm ơn bác, bài viết rất hữu ích, em đang cần

 3. January 3, 2012 at 7:27 pm

  Bài viết quá hay 😀 thanks thầy nhiều

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: