Home > HIEU'S BLOG > Tản mạn

Tản mạn

2582539790_d9db58c651 

Ta cứ tưởng trần gian là cỏi thật

Thế cho nên tất bật đến bây giờ

Tôi chỉ là tôi ở trong tôi.

Đa mang chi lắm cũng thế thôi.

"Quắng gánh lo đi" mà vui sống.

Thời gian nào có vé khứ hồi.

Categories: HIEU'S BLOG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: