Home > MS FOREFRONT TMG > Cài đặt Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 – Phần I: Tổng quan Forefront TMG 2010

Cài đặt Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 – Phần I: Tổng quan Forefront TMG 2010

Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 là phiên bản “Firewall” mới của Microsoft thay thế cho sản phẩm ISA Server 2006. Với những tính năng bảo mật hệ thống được nâng cao đáng kể, các bạn có thể yên tâm vì nhân viên trong công ty có thể truy cập internet một cách hiệu quả mà không cần phải lo lắng về phần mềm độc hại (malware) & các mối đe dọa khác.

Bài viết bao gồm 3 phần:

Phần I: Tổng quan Forefront TMG 2010

Phần II: Cài đặt Forefront TMG Server

Phần III: Cấu hình Auto Discovery & triển khai Forefront TMG Client

A. Các chức năng chính của Forefront TMG 2010

B. Các tính năng nổi trội của Forefront TMG 2010

Enhanced Voice over IP: cho phép kết nối & sử dụng VoIP thông qua TMG

ISP Link Redundancy: hỗ trợ load balancing & failover cho nhiều đường truyền internet

Web anti-malware: quét virus, phần mềm độc hại & các mối đe dọa khác khi truy cập web

URL filtering: cho phép hoặc cấm truy cập các trang web theo danh sách phân loại nội dung sẵn có như: nội dung khiêu dâm, ma túy, mua sắm, chat…

HTTPS inspection: kiểm soát các gói tin được mã hóa HTTPS để phòng chống phần mềm độc hại & kiểm tra tính hợp lệ của các SSL Certificate

E-mail protection subscription service: tích hợp với Forefront Protection 2010 for Exchange Server & Exchange Edge Transport Server để kiểm soát viruses, malware, spam e-mail trong hệ thống Mail Exchange

Network Inspection System (NIS): ngăn chặn các cuộc tấn công dựa vào lỗ hổng bảo mật

Network Access Protection (NAP) Integration: tích hợp với NAP để kiểm tra tình trạng an toàn của các client trước khi cho phép client kết nối VPN

Security Socket Tunneling Protocol (SSTP) Integration: Hỗ trợ VPN-SSTP

Windows Server 2008 with 64-bit support: Hỗ trợ Windows Server 2008 & Windows Server 2008 R2 64-bit

C. Bảng so sánh chức năng của ISA Server 2006 & Forefront TMG 2010

D. Bảng so sánh 2 phiên bản Forefront TMG Standard & Enterprise

E. Các yêu cầu phần cứng khi cài đặt ForeFront TMG

F. Các yêu cầu phần mềm khi cài đặt ForeFront TMG

– Windows Roles and Features
+ Network Policy and Access Server
+ Active Directory Lightweight Directory Services (ADLDS)
+ Network Load Balancing (NLB)

– Microsoft® .NET 3.5 Framework SP1

– Windows Web Services API

G. Download Microsoft Forefront TMG 2010

Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Standard Edition and Enterprise Edition

Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Service Pack 1 (SP1)

Categories: MS FOREFRONT TMG Tags: , , ,
  1. October 16, 2011 at 7:42 pm

    CD Key?

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: