Home > PHOTOGRAPHY > ĐƯỜNG LÊN CỔNG TRỜI

ĐƯỜNG LÊN CỔNG TRỜI

duong_len_cong_troi

Categories: PHOTOGRAPHY
  1. snow.trin08fi04
    June 25, 2012 at 2:18 pm

    có lên được tới trời dạo chơi tí được không ta! nhìn bầu trời thật trong lành! và như sắp với tới những đám mây trắng kia vậy.thấy thích đó chứ

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: