Home > INTERNATIONAL CERTIFICATE > GMAT là gì?

GMAT là gì?

GMAT là dạng viết tắt của Graduate Management Admission Test. Đây là một bài thi bằng tiếng Anh trên máy tính. Chứng chỉ GMAT được cấp sau khi bạn hoàn thành tốt bài thi này có giá trị quốc tế.

Hiện nay trên thế giới có khoảng 1.800 chương trình quản lý và kinh doanh sau đại học dùng GMAT là một tiêu chí tuyển sinh. Ví dụ nếu bạn muốn học thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) ở Mỹ thì bạn phải có chứng chỉ GMAT. Đây cũng là chứng chỉ tin cậy có thể giúp bạn qua vòng “lọc hồ sơ” của rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài danh tiếng.

Bài thi GMAT có những phần gì ?

Bài thi GMAT gồm có 3 phần: toán, ngôn ngữviết. Phần toánngôn ngữthi dưới hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi là 210 phút (không tính 10 phút nghỉ giữa các phần).

Các phần của bài thi GMAT

Analytical writing(Viết)

– Analysis of an issue

– Analysis of an argument

Optional break

Quantitative (Toán)

– Problem solving

– Data sufficiency

Optional break

Verbal(Ngôn ngữ)

– Reading comprehension

– Critical reasoning

– Sentence correction

Thi GMAT ở đâu ?

Để đăng kí thi GMAT các bạn vào website http://www.mba.com -> REGISTER để đăng kí lịch thi và địa điểm thi.

– Lệ phí thi: $250

– Phí yêu cầu phiếu điểm: $28

– Phí đổi ngày thi: $50

– Thời hạn hiệu lực: 5 năm

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: