Home > INTERNATIONAL CERTIFICATE > CƠ HỘI VÀNG : THI CHỨNG CHỈ CỦA JUNIPER MIỄN PHÍ

CƠ HỘI VÀNG : THI CHỨNG CHỈ CỦA JUNIPER MIỄN PHÍ

B1: Vào website www.juniper.net/fasttrack

B2: Lấy tài liệu về học

B3: Thi thử trên website của Juniper cho đến khi pass > 70%, Juniper sẽ gởi tặng 1 Voucher

B4: Đem Voucher đến Nhất Nghệ (hoặc trung tâm bất kỳ nào của Prometric) để thi Quốc Tế, lấy chứng chỉ của Juniper.

P/S: Trên thị trường thiết bị mạng hiện nay có 2 đại gia là Cisco và Juniper. Các chứng chỉ của Juniper hoàn toàn có thể thay thế các chứng chỉ của Cisco . Đây là cơ hội vàng cho những ai ko có điều kiện thi Cisco (vì quá đắt)

JUNIPER

  1. Khanh
    September 14, 2009 at 10:15 pm

    abc……

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: