Home > MUSIC > 2 THẾ GIỚI – 2 NỤ CƯỜI

2 THẾ GIỚI – 2 NỤ CƯỜI

Một đoạn clip ngắn, hai cảnh đối lập. Máy quay cầm tay run bần bật, cấu trúc kịch bản đơn giản nhưng chặt chẽ…Tất cả đều thực, cả nụ cười của những em bé cũng vậy. Người xem thấy hết. Chỉ có những giọt nước mắt của người làm phim giấu vào trong và những giọt nước mắt của người xem ứa vào lòng…

Lời bài hát khắc khoải vang lên: "Hãy cho tôi kể câu chuyện của họ…"

Và, câu chuyện của họ đã được kể….

 

 

Let me tell their story
That no one else can hear
How can someone’s laughter
Bring me close to tears
And you’ll never know
Cause you’re never there
After what we’ve seen
Can we close our eyes again
Let me tell their story
you won’t think is true
I have not forgotten
So ilm sharing it with you.
For all the things we know
What have we really learned
Though i close my eyes
THE IMAGES REMAIN………
AND THEIR STORY…BEGINS AGAIN.

Categories: MUSIC
 1. Ho
  June 2, 2009 at 8:10 pm

  It\’s just our life. Let\’s open your mind to feel love!

 2. Ha
  June 3, 2009 at 12:05 pm

  Its make me cry… 😦

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: