Home > HIEU'S BLOG > MỪNG SINH NHẬT 10 TUỔI “ACTIVE DIRECTORY”

MỪNG SINH NHẬT 10 TUỔI “ACTIVE DIRECTORY”

Active Directory (AD) là một công nghệ được tập đoàn Microsoft sáng tạo. Active Directory là một cơ sở dữ liệu của các tài nguyên trên mạng cũng như các thông tin liên quan đến các dịch vụ đó (LDAP, Kerberos, DNS …)

Active Directory là dịch vụ hệ thống quan trọng bậc nhất với vai trò quản lý dữ liệu người dùng, máy tính, groups, và các chính sách cũng như rất nhiều thông tin khác. Bằng cách sử dụng chung một cơ sở dữ liệu cho việc sử dụng chủ yếu trong môi trường Windows, AD cho phép người Administrator có quyền tạo các chính sách, triển khai phần mềm, lưu trữ dữ liệu tập trung cho các end users.  Máy chủ nắm giữ Active Directory được gọi là máy chủ Domain Controller.

Active Directory được ra đời vào năm 1999 (10-04-1999) và được phát hành đầu tiên với phiên bản Windows 2000 Server Edition, các tính năng luôn được mở rộng và phát triển trong các đời Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 và cho đến hiện nay là Windows Server 2008.

Đây là giao diện Active Directory Users and Computers sau 10 năm thăng trầm :

Windows Server 2000

windows 2000 server

Windows Server 2003

windows 2003 server

Windows Server 2008

windows 2008 server

cake CHÚC MỪNG SINH NHẬT 10 TUỔI “ACTIVE DIRECTORY” smile_regular

Categories: HIEU'S BLOG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: