Home > HIEU'S BLOG > Vĩnh biệt MCPD

Vĩnh biệt MCPD

Hôm nay là lần thứ 2 thi rớt môn 70-552, vậy là ước vọng upgrade từ MCAD (Microsoft Certified Application Developer) lên MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) đã thất bại 2 lần. Thôi vĩnh biệt MCPD luôn, sẽ tập trung vào săn cert khác vậy Sad

Chỉ sáng mai thôi là sẽ có chữ Failed đáng ghét ở cột status, huhu

Categories: HIEU'S BLOG
 1. Le
  March 2, 2009 at 12:42 pm

  Mày củ chuối quá thi rớt là đúng roài ;))

 2. Unknown
  March 2, 2009 at 4:56 pm

  Thi chi cho tốn tiền. Lo để dành tiền cưới vợ đi :">

 3. Lê Anh
  March 3, 2009 at 1:19 am

  chia buồn nha!

 4. DAO
  March 9, 2009 at 8:50 pm

  Nếu tính luôn 70-551 thì thi upgrade lên MCPD đã rớt 3 lần luôn đó, huhu

 5. Văn Sáng
  August 15, 2009 at 4:28 am

  Hiếu đã có những chứng chỉ nào rồi?

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: