Home > HIEU'S BLOG > THAY ĐỔI LỆ PHÍ THI

THAY ĐỔI LỆ PHÍ THI

Theo tin “mật báo”  thì từ 01/04/2009 Microsoft sẽ thay đổi lệ phí thi MCP, chi tiết thay đổi thế nào chưa công bố, nhưng chắc là tin không vui. Kèm theo sự thay đổi lệ phí thi là hình thức thi, chuyển từ thi trắc nghiệm sang thi lab.

Các bạn có ý định thi Quốc tế thì mau mau thi đi! đừng để nước đến chân mới nhảy.

Chúc may mắn

Categories: HIEU'S BLOG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: