Home > MINI TUTORIALS > New SID

New SID

Trong quá trình làm việc, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng từng đau đầu về việc thay đổi SID. Hiểu được việc đó cho nên Microsoft đã cho ra đời một phần mềm NEW SID với mục đích thay đổi SID một cách dễ dàng và nhanh chóng. Các bạn có thể download phần mềm NEW SID tại đây :

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897418.aspx

Categories: MINI TUTORIALS
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: