Home > HIEU'S BLOG > CHỨNG CHỈ MICROSOFT ĐANG CÓ VÀ SẼ CÓ ?

CHỨNG CHỈ MICROSOFT ĐANG CÓ VÀ SẼ CÓ ?

Hôm nay là ngày gần cuối năm, rãnh rỗi logon vào trang MCP và tìm vào Certification Planner để xem con đường đi đến các chứng chỉ của Microsoft. Chà cũng nhiều môn mình chưa có quá nhỉ, thôi để sang năm cố gắng đi tiếp con đường săn “MS Cert” smile_regular hehe

mcp_voc_630x200 

Đây là các chứng chỉ Microsoft mà mình đã đạt được, hy vọng ngày này năm sau sẽ có thêm nhiều MS Cert nữa.

Microsoft Certified IT Professional
(MCITP)

 

 

+ Enterprise Administrator
+ Server Administrator

Microsoft Certified Systems Engineer:
Security
(MCSES)

 

 

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Certified Systems Administrator: Security
(MCSAS)

 

 

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Certified Application Developer
(MCAD)

 

 

For Microsoft .NET

Microsoft Certified Systems Engineer
(MCSE)

 

 

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Certified Systems Administrator
(MCSA)

 

 

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Certified Technology Specialist
(MCTS)

 

 

+ Microsoft Exchange Server 2007: Configuration
+ SQL Server 2005
+ Windows Server 2008 Active Directory: Configuration
+ Windows Server 2008 Applications Infrastructure: Configuration
+ Windows Server 2008 Network Infrastructure: Configuration
+ Business Desktop Deployment

Microsoft Certified Networking Product Specialist
(MCNPS)

 

Microsoft Certified Product Specialist
(MCPS)

 

Microsoft Certified Professional
(MCP)

 

 

 
Categories: HIEU'S BLOG
  1. DUY
    December 30, 2008 at 4:47 pm

    Hi. Em rat kham phuc anh. Hien nay em cung dang co du dinh se chinh phuc cac chung chi cua MS nhu anh….(^__^)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: