Home > MS FOREFRONT TMG > CÀI ĐẶT FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY BETA1

CÀI ĐẶT FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY BETA1

I Giới thiệu:

Như các bạn đã biết, MS ISA Server là sản phẩm Firewall do Microsoft phát triển, nhưng hiện nay sản phẩm MS ISA Server đã dừng lại ở phiên bản cuối cùng là MS ISA Server 2006. Để thay thế cho MS ISA Server, Microsoft đã đưa ra sản phẩm Firewall mới có tên gọi là Forefront Threat Management Gateway (Forefront TMG)

Forefront Threat Management Gateway là sản phẩm cung cấp đầy đủ các tính năng bảo mật tích hợp giữa Internet Security and Acceleration Server (ISA) , Forefront Client Security, Forefront Security for Exchange Server, Forefront Security for SharePoint. Các bạn có thể xem chi tiết các tính năng của Forefront TMG trong bài viết “Tổng quan Microsoft Forefront Threat Management Gateway”

Nhằm mục đích cập nhật công nghệ mới, trong bài lab này chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách cài đặt Forefront TMG Beta1.

Bài lab bao gồm các bước:

1. Cài đặt Forefront TMG:
2. Cài đặt và cấu hình Firewall Client
3. Kiểm tra truy cập Internet

 

II Mô hình :

MO HINH TMG

III Chuẩn bị :

– Download Forefront TMG tại đây : http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/cc339029.aspx . Forefront TMG cũng là 1 phẩn của tổng thể dự án xung quanh Forefront gọi là “Stirling”. Bạn có thể tải về tất cả hoặc chỉ TMG. TMG sẽ hoạt động tốt mà không cần đến “Stirling”, trong các bài viết sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn về “Stirling”.

Xem chi tiết

Categories: MS FOREFRONT TMG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: