Ra tay

Lần đó, đang dạo chơi giữa chốn ồn ào náo nhiệt, bổng đâu một đoàn kiệu rẽ mọi người sang hai bên rồi dừng ngay trước mặt Bờm. Vị võ quan hổn hển cúi chào Bờm rồi nói : “Thưa Văn Bờm tiên sinh, có thánh chỉ mời ngài trở về cung ngay lập tức!”. Bờm nghe xong, biết có chuyện gấp, chẳng dám nửa lời, nhảy ngay lên kiệu để bọn phu kiệu chạy như bay về phía cổng thành.

Về đến nơi mới hay là, hôm nay sứ thần các nước đang tề tựu về đây để bàn chuyện ban giao, thực chất để đoán xem thực lực nuớc Nam từng nghe vốn lắm nhân tài.

Câu đố mà sứ thần đưa ra là: “Trong vòng một hồi trống, chỉ dùng bộ Microsoft Office làm xong được một chương trình giới thiệu hình ảnh một vùng đất phương nam!”. Nhìn bọn sứ thần cao ngạo, cả triều đình ai cũng bực tức, khổ nỗi lực bất tòng tâm, chỉ còn trông đợi vào Bờm mà thôi!

“Được, ta nhận lời thách đố này!”, Bờm bước ra trước mặt các sứ thần rồi vòng tay nói lớn. Thực ra, tự nãy giờ Bờm đã cười thầm, vì may sao, lúc còn ở quê nhà, thằng Tí đã từng dạy “chiêu” này cho Bờm rồi!

“Tùng .. tùng …”, hồi trống bắt đầu vang lên, Bờm bước vào trước máy tính, mở chương trình Power Point 2003 lên, thì đã có sẳn một Slide trắng.

images_stories_thuthuat_ratay01

Ngay lập tức, Bờm chọn ngay trong menu, mục Insert – Picture – New Photo Album

Tiếp theo, Bờm bấm nút File/Disk để mở thư mục chứa bản đồ, bấm Control A để chọn hết các hình cho nhanh rồi bấm vào nút “Insert”. Thế là toàn bộ bản đồ vùng đất phương nam hiện ra trong danh sách.

images_stories_thuthuat_ratay02

Lẽ ra, ở mục này, Bờm có thể hiệu chỉnh tăng giảm độ sáng, độ tương phản hay xoay từng tấm ảnh cho phù hợp. Bờm cũng có thể chọn hiển thị bao nhiêu ảnh trong một slide nữa chứ! Nhưng mà thôi, loay hoay một tí thôi là kết thúc hồi trống lệnh thì Bờm thua cái chắc, nên Bờm vội bấm vào nút “Create” cho xong.

Ngay lúc đó màn hình chuyển về trạng thái soạn thảo Power Point, với mỗi tấm ảnh nằm đầy một “slide”, tốt quá rồi!

cc37a6424040c39736c91e17dfeb9b06

Để cho chương trình chạy tự động, Bờm bấm vào mục “Slide Show”, chọn “Slide Transition”, rồi lại bấm vào mục “Automatically after”, xong điền vào con số 4, có nghĩa là cứ mỗi bốn giây thì một “slide” mới sẽ hiện lên. Bờm cũng hổng quên bấm vào nút “Apply to All Slide” để áp phần vừa thay đổi vào tất cả các “slide”.

Thế là xong! Nhưng mà kể ra thì lâu, chứ còn Bờm bấm với suy nghĩ thì nhanh như chớp ấy chứ! Nên làm xong hết rồi, Bờm mới nghỉ: “Tại sao mình không nhân cơ hội này nhắc nhở chúng về chủ quyền dân tộc mình nhỉ?”. Thế là Bờm mở thêm một Slide mới dưới cùng, đánh vào bốn câu thơ mà Bờm đã được Thầy Đồ trong làng dạy cho:

“Sông núi nước Nam vua Nam ở. Rành rành đã định tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm? Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.”, rồi xuống hàng ghi thêm tên tác giả là danh tướng Lý Thường Kiệt.

Chưa dứt hồi trống, mà Bờm đã làm xong lời thách đố trong sự khâm phục của sứ thần các nước. Bấm vào mục “Slide Show”, Bờm chiếu lên màn hình những hình ảnh bản đồ một vùng đất phương nam trong vẻ mặt hoan hỉ của cả triều đình, cũng như vẻ đăm chiêu của các sứ thần khi đọc bài thơ “thần” kết thúc phần giới thiệu.

Nghe đâu, sau lần đó, Bờm đã xin từ chối phần thưởng Vua ban, vì Bờm đã cố sức hoàn thành nhiệm vụ không phải vì phần thưởng đó đâu, mà là vì “tinh thần dân tộc” chứ bộ!

Nhóm MỤC ĐỒNG

Categories: CHUYỆN CỦA BỜM
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: