Home > MS WINDOWS SERVER > DEMO LAB: CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ ACTIVE DIRECTORY TRÊN WINDOWS SERVER 2008

DEMO LAB: CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ ACTIVE DIRECTORY TRÊN WINDOWS SERVER 2008

Trong bộ bài viết "Active Directory-Giải pháp quản lý tập trung cho mô hình mạng doanh nghệp" chúng tôi đã giới thiệu với các bạn cách triển khai cài đặt và quản lý Active Directory trên Windows Server 2008. Để thuận tiện hơn cho việc triển khai các bạn có thể tham khảo thêm các Demo Lab "Cài đặt và quản lý Active Directory trên Windows Server 2008" sau:

Demo Lab bao gồm các bước:

1. Cài đặt Active Directory
2. Triển khai Group Policy Object (GPO)
3. Quản lý Operation Master Roles
4. Triển Khai Multiple Domain, Tree
5.
Chia Site và Cài đặt Read Only Domain Controller

Chi tiết

Categories: MS WINDOWS SERVER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: