Home > HIEU'S BLOG > GIAO DIỆN MỚI CỦA LIVE MAIL

GIAO DIỆN MỚI CỦA LIVE MAIL

Hôm trước xem trên LiveSide cũng thấy vài người được chọn để thử nghiệm giao diện mới, hôm nay thì đến lượt mình smile_tongue Giao diện mail mới thật nhanh và tuyệt vời kèm thao tác “drap & drop” rất tiện dụng.

picture001

picture002

Categories: HIEU'S BLOG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: