Home > NETWORK - SECURITY > GIẢI PHÁP MAIL VÀ INSTANT MESSAGING VỚI WINDOWS LIVE CUSTOM DOMAINS

GIẢI PHÁP MAIL VÀ INSTANT MESSAGING VỚI WINDOWS LIVE CUSTOM DOMAINS

Để triển khai hệ thống e-mail với tên miền riêng, chúng ta có các giải phải như: Mail Online, Mail Offline, hoặc giải pháp có chi phí “mềm” hơn như Google Application.

Và để phục vụ cho nhu cầu Instant Messaging, chúng ta thường sử dụng Yahoo Messenger, Hotmail, Live Messenger… Nhưng nếu hệ thống chúng ta có nhu cầu sử dụng Instant Messaging với tên miền riêng thì thông thường chúng ta phải triển khai Micosoft Office Communication 2007…

Mục đích của bài viết này là chúng tôi sẽ trình bài cách triển khai hệ thống Mail và Instant Messaging bằng dịch vụ Windows Live Custom Domains với tên miền riêng và có chi phí không đáng kể

live_is_good

Bài lab bao gồm các bước:

1. Đăng ký Windows Live Custom Domain

2. Cấu hình DNS Record trên Internet Domain

3. Tạo E-mail Account

4. Kiểm tra gởi và nhận E-mail

5. Instant Messaging với Windows Live Messenger

6. Đưa giao diện Account Sign-Up lên Web Site

NỘI DUNG BÀI LAB

Categories: NETWORK - SECURITY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: