Home > HIEU'S BLOG > DEFCON 16

DEFCON 16

Hội nghị defcon 16 (2008) đã đưa ra một số kỹ thuật khai thác mới. Sau đây là một số bài thuyết trình bạn có thể xem lại nếu không có điều kiện tham gia (chắc cũng không thể smile_tongue), bài đã được publish tại defcon site.

dc-16-logo

1. Dan Kaminsky – DNS Goodness (Bài của Dan Kaminsky về DNS)

2. Anton Kapela and Alex Pilosov – Stealing the Internet

3. Mike Perry – 365 Day: Active HTTPS Cookie Hijacking

Categories: HIEU'S BLOG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: