Home > HIEU'S BLOG > HỘI THẢO NETWORK SECURITY

HỘI THẢO NETWORK SECURITY

Ngày Chúa nhật (19/10/2008), Nhất Nghệ sẽ tổ chức buổi hội thảo "Network Security" do CEI Nguyễn Hồ Phi Long (Instructor CEH) trình bày.

CEH-arrowman-artwork 

Nội dung dự kiến trình bày tại buổi hội thảo:

1. Đánh cắp thông tin tài khoản (Yahoo, Gmail) qua mạng Wireless công cộng.

2. Lấy thông tin tài khoản, lừa đảo thông qua lỗi bảo mật thông dụng nhất hiện nay: Cross-site-Scripting (XSS) – Lỗi xếp hạng top 1 về bảo mật năm 2007 cuả OWASP.

3. Lấy quyền điều hành website thông qua: SQL Injection – Lỗi xếp hạng top 2 về bảo mật năm 2007 cuả OWASP.

Demo Online

– Thời gian: từ 08g00 đến 12g00
– Địa điểm: Hội trường A – 105 Bà Huyện Thanh Quan.
– Đối tượng tham dự: Tất cả mọi người

Các bạn vui lòng gửi mail đến địa chỉ : ontap@nhatnghe.com để đăng ký tham dự với nội dung như sau:
* Họ tên:
* Email:
* Điện thoại liên lạc:
* Đơn vị công tác:

Vì số chỗ có hạn (120 chỗ), các bạn cần đăng ký trước khi tham dự.

Đã nhận đủ số lượng đăng ký, hẹn bạn trong dịp sau.

Categories: HIEU'S BLOG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: