Home > HIEU'S BLOG > Not Applicable (AWB) ở MCP Welcome kits and certificates

Not Applicable (AWB) ở MCP Welcome kits and certificates

Hi, dạo gần đây có nhiều bạn PM cho tôi ngoài Yahoo!Msg, Live!Msg về vấn đề nhận chứng chỉ (MCP, MCTS, MCSA ….) sau khi trải qua các kì thi của Microsoft. Tình trạng các bạn thường gặp khi submit 1 Welcome kit hoặc Charter Member kit thì thấy xuất hiện Not Applicable ở cột AWB (tôi vẫn chưa biết cột AWB làm nhiệm vụ gì). Nhưng các bạn cứ yên tâm kể từ ngày submit 4~6 tuần (chậm nhất là 8 tuần) bạn sẽ nhận được chứng chỉ qua đường bưu điện.

https://mcp.microsoft.com/mcp/tools/WelcomeKitValidateAddress.aspx

MCP_Not Applicable

Nếu hơn 4~6 tuần mà bạn vẫn chưa nhận được chứng chỉ (có thể thất lạc do đường bưu điện) bạn cần email cho Microsoft (mcphelp@microsoft.com) để Microsoft gởi bảo đảm lại cho bạn lần thứ 2. Hoặc bạn có thể liên lạc với tôi (daoduyhieu@msn.com), tôi sẽ giúp bạn liên lạc với Microsoft để nhận lại chứng chỉ.

Categories: HIEU'S BLOG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: