Home > MICROSOFT > Microsoft Most Valuable Professional (MVP)

Microsoft Most Valuable Professional (MVP)

Most Valuable Professional (Tạm dịch Những chuyên gia có giá trị nhất – MVP) là chương trình của Microsoft nhằm ghi nhận và cảm ơn các cá nhân xuất sắc trong cộng đồng công nghệ thông tin về những đóng góp tự nguyện cuả họ cho cộng đồng.

mvp

Chương trình nhằm tôn vinh các thành viên năng động nhất trên toàn cầu, những người đã đóng góp những ý kiến chuyên môn làm giàu thêm các kiến thức cho cộng đồng và góp phần làm nên những đột biến công nghệ cuả Microsoft.

Các MPV là những chuyên gia công nghệ trên toàn cầu, những người truyền cảm hứng cho các thành viên khác để học hỏi và trưởng thành thông qua việc tham gia các cộng đồng công nghệ. MVP có thể đến từ nhiều nền tảng, trình độ khác nhau về công nghệ nhưng tựu trung, họ là những người tự nguyện chia sẻ khát vọng công nghệ. Các MVP có thể làm việc này thông qua các đầu sách, bài báo mà họ là tác giả; qua các website mà họ quản lý; qua các nhóm thảo luận mà họ tham gia; qua các sự kiện và khoá học mà họ trình bầy; cũng như qua các câu hỏi mà họ trả lời trên các bảng tin.

Chương trình như một phần quan trọng trong chuỗi liên kết các ý kiến phản hồi từ khách hàng và tạo ra mối liên hệ để giúp cho Microsoft có thể lắng nghe các khách hàng của mình.

Các Microsoft MVP có thể hiểu đơn giản là nhóm các cá nhân xuất sắc và chương trình MVP như là một cách mà Microsoft muốn thể hiện lời CẢM ƠN dành cho những đóng góp của họ trong việc chia sẻ kiến thức trong cộng đồng.

bill_mvp

Chương trình Microsoft MVP được bắt đầu cách đây 11 năm và tới nay đã có sự đóng góp của hơn 2600 MVP thành viên cuả trên 81 nước.

Nguồn : LiveClub.vn

Categories: MICROSOFT
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: