Home > MICROSOFT > Logo của MICROSOFT qua các giai đoạn

Logo của MICROSOFT qua các giai đoạn

Năm 1975, logo của Microsoft được thể hiện rõ sự chiết tự chữ "Micro" (máy tính, chip siêu nhỏ để thay thế cho các hệ thống cồng kềnh thời bấy giờ) và "Soft" (Software – phần mềm) nằm ở hàng trên, hàng dưới. Cái tên Microsoft là một tham vọng lớn kết hợp ngành sản xuất phần cứng với phần mềm để làm nên nền công nghiệp máy tính khổng lồ.

1975

Tuy nhiên, người ta cũng đùa vui với nó bằng câu chuyện "Đêm tân hôn của Bill Gates".

– Vợ Bill Gates đã nói gì vào đêm tân hôn của họ?

– Cô ấy bảo: "Thảo nào anh gọi cả công ty là vừa mềm (soft) vừa nhỏ xíu (micro)". smile_tongue

Sau này, chữ o và chữ s có một gạch nối để thể hiện "soft" như là một phần không thể tách rời của toàn bộ cái tên, vừa tạo cảm giác lao về phía trước.

Categories: MICROSOFT
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: