Home > MICROSOFT > Hội thảo Microsoft FACULTY PARTNERSHIP 12/09/2008

Hội thảo Microsoft FACULTY PARTNERSHIP 12/09/2008

Tổ chức : Microsoft Vietnam; Đồng tổ chức : Hội tin học Việt Nam

Địa điểm : Hội trường lớn , trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, 

Đối tượng đại biểu, khách mời :

· Lãnh đạo các trường Đại học , Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam

· Trưỏng , phó khoa các khoa thuộc khối KHOA HỌC , CÔNG NGHỆ, TOÁN, KỸ NGHỆ

· Đại diện giảng viên các khoa liên quan

· Đại diện phòng đào tạo, Trung tâm CNTT

Microsoft FACULTY PARTNERSHIP

Activities

Categories: MICROSOFT
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: