Home > MICROSOFT > Lễ khai trương Microsoft Readiness Center

Lễ khai trương Microsoft Readiness Center

Ngày 08/08/2008 vừa qua, Microsoft chính thức khai trương MICROSOFT READINESS CENTER tại Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ. Toàn bộ kinh phí của Readiness Center do Microsoft tài trợ. Đây là trung tâm phục vụ cho các buổi training, workshop… của Microsoft Việt Nam dành cho các đối tác và khách hàng. Tham dự buổi lễ khai trương gồm có Ông Hồ Thanh Sơn – Phụ trách phát triển đối tác của Microsoft Việt Nam, Ông Phùng Phước Linh – Chuyên Gia Giải Pháp của Microsoft Việt Nam, Ông Lê Thanh Hải – Microsoft Việt Nam, Ông Trần Văn Huệ – Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

1 2

Nhân dịp này, Microsoft Việt Nam tổ chức buổi training "Implementing Public Key Infrastructure" do MCT Trần Thủy Hoàng phụ trách. Tham gia buổi trainning gồm IT Technician, IT Manager của các Microsoft Partner như: FPT, TAN DUC, HPT, CMC….

4

Categories: MICROSOFT
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: