Home > HIEU'S BLOG > Thi CEH

Thi CEH

CEH-arrowman-artwork

Nếu như các bạn đã có đủ kiến thức, kinh nghiệm và sự tự tin để thi lấy chứng chỉ CEH – Certified Ethical Hacker (theo phương thức thí sinh tự do -> thi ECO-350) thì các bạn cần phải chuẩn bị một số thủ tục sau:

1. Download CEH Exam EC0-350 Application Form và điền đầy đủ thông tin.
2. Giấy giới thiệu của giám đốc, hay người quản lý của bạn.
3. Giấy xác nhận kinh nghiệm (ít nhất 2 năm) trong lĩnh vực bảo mật tại một công ty bảo mật.

Tiếp theo bạn gửi fax vào số: +1-505-212-0667 hay bạn có thể scan bản đăng ký và chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe rồi gửi đến email: cehapp@eccouncil.org

Sau đó chờ một thời gian (thường thì không quá 2 tuần) để từ phía Eccouncil gởi ID về. Cuối cùng đăng ký thi tại các trung tâm khảo thí với ID đã nhận.

Lưu ý:
1. Tất cả đều thể hiện bằng tiếng anh
2. Email của bạn phải là email công ty bạn đã hoặc đang công tác. Không cho phép free email (yahoo, gmail …)
3. Phí thi: 250USD

Categories: HIEU'S BLOG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: